Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! August 2014 | Batu ba Kona ku Pilisana Cwañi ka Kozo?

Batu ba bañata ba tabela ku pilisana ka kozo ni swalisano ni ba bañwi, kono mikwa ye maswe ni maikuto a maswe za kona ku ba palelwisa ku eza cwalo. Lu kona ku tatulula cwañi lifapahano za luna ka kozo?

TOHO YA TABA

Batu ba Kona ku Pilisana Cwañi ka Kozo?

Likuka ze sebeza za mwa Bibele li tusize batu ba ne ba li lila ku kutisana lipilu mane ni ku ba balikani.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: ku yoliswa kwa libuka za mwa likolo ni liyunivesiti, mafula a ngiwa kuli ha koni ku tahisa butata bo butuna bwa ku silafaza silalanda a bulelwa kuli a tahisize kekezeho ya mafu a tiswa ki ku silafala kwa moya, ni bulapeli bwa Sikreste bo bu na ni batu ba bañata ba ba si ka bala kale Bibele.

LITABA ZETUSA MABASI

Mwa ku Hanela za Kupa Mwana

Mu kona ku ezañi haiba mwanaa mina a lika ku bona haiba mu tiisize, ka ku bilaela kamba ka ku tundamena ku mi kupa?

“Ha mu Bone Linyunywani”

Jesu naa luta tuto mañi ha na bulezi manzwi ao?

PORTRAITS FROM THE PAST

William Whiston

Naa “zwile fa ku ba caziba ya kutekeha ku taha fa mayemo a ku ba mutu ya kendilwe ki sicaba”?—ki kabakalañi ha ne ku bile cwalo?

KA KUYA KA BIBELE

Litolo ze Zwa ku Mulimu

Kana Mulimu wa itusisanga litolo kwa ku fitisa mashango kwa batu kacenu?

PUPO YEMAKAZA

Lifufa la Sipulumuki le li Anya Liseli

Mafufa a lipulumuki za mufuta o muñwi a na ni buikoneli bo buñwi kwandaa ku ba feela ni mubala o munsu.