Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | MU KONA KU ITIISA CWAÑI—HA MU TAHELWA KI KOZI?

Ku Sinyehelwa ki Maluwo

Ku Sinyehelwa ki Maluwo

La Butanu March 11, mwa silimo sa 2011, ne ku bile ni zikinyeho ya butuna bo bu eza 9.0 mwa naha ya Japan, mi ne i bulaile batu ba ba fitelela 15,000, ni ku sinya maluwo a leka madola a kwa Amerika a fitelela 200 bilioni. Hamulaho wa ku fiwa temuso ya kuli ne ku ka ba ni tsunami (lindinda le lituna la mezi a zwa mwa liwate kabakala zikinyeho), bo Kei baana ba lilimo ze 32 ne ba izo kundama fa sibaka se si lumbile. Ba bulela kuli: “Lizazi le ne li tatami kakusasana, ne ni kutile kwa ndu kuli ni yo nga lika ze ne ni ka kona ku nga, kono ne ni izo fumana kuli lika kaufela ne li kukiselizwe mwa liwate, ku kopanyeleza cwalo ni ndu ya ka. Ne ku siyezi feela mutomo wa ndu.

“Ne ku ni ngezi nako ku utwisisa kuli ne ni si ka sinyehelwa feela ki lika ze ñwi kono ni sibaka sa ka kaufela ne si sinyehile. Lika kaufela ne li ile—mota ya ka; likompyuta ze ne ni itusisanga kwa musebezi wa ka; litafule, lipula, ni sipula sa sofa sa baenyi; siliziso sa mufuta wa piano, ligitaa, ni kanamutolilo; lika ze ne ni itusisanga ha ni sebelisa mipende ya mezi, mipende ya oli, ni mipende ye sa toni; ni lika kaufela ze ne ni swanisanga.”

MWA KU TALIMANELA HANDE NI KOZI

Mu like ku isa pilu ku ze mu sa na ni zona ku fita ku isa pilu ku ze mu sinyehezwi. Bibele i bulela kuli: “Mutu niha ka ba ni ze ñata, za luwile ha li koni ku mu fa bupilo.” (Luka 12:15) Bo Kei, ha ba hupula muinelo o ne ba li ku ona, ba li: “Pili ne ni lukisize mukoloko wa lika ze ne ni bata, kono ku eza cwalo ne ku ni hupulisize feela lika kaufela ze ne ni sinyehezwi ki zona. Na ikatulela ku ñola feela lika ze ne ni tokwa luli fa mukoloko wo, mi ne ni u cincanga ka mo ne ni fumanela lika ze ni tokwa. Mukoloko wo, ne u ni tusize ku kalisa sinca bupilo bwa ka.”

Ku fita ku nahana hahulu za muinelo wa mina, mu itusise yeloseli ya mina ku omba-omba ba bañwi. Bo Kei ba bulela kuli: “Ne ni amuhezi lituso ze ñata ku zwelela kwa batu ba ne ba fa lituso za ku imulula batu ba ba tahezwi ki kozi ni kwa balikani, kono ha ne ni nze ni twaela ku fiwanga lika, na kala ku ikutwa ku tokwa tuso. Se ni hupula manzwi a mwa Bibele a kwa Likezo 20:35, a li: ‘Ku na ni tabo ye tuna mwa ku fana ye fita ye mwa ku fiwa.’ Kabakala kuli ne ni si na hande lika za ku fa ba bañwi, naa kala ku fa manzwi a susuezo kwa batu ba bañwi ba ne ba amilwe ki kozi yeo. Ku fana ka nzila yeo ne ku ni tusize hahulu.”

Mu lapele ku Mulimu kuli a mi fe butali bo bu ka mi tusa ku tiyela muinelo wa mina. Bo Kei ne ba sepile manzwi a mwa Bibele a fa sepo, a kuli Mulimu u ka “utwa tapelo ya bo mwelwa.” (Samu 102:17) Ni mina mwa kona ku ba ni buikolwiso bo bu cwalo.

Kana Mwa Ziba? Bibele i polofita ka za nako ye ku si ke kwa ba ni mutu ya ka bilaela ka za ku sinyehelwa ki lika za hae kabakala kozi ya ka taho. *Isaya 65:21-23.

^ par. 9 Kuli mu itute mulelo wa Mulimu ka za lifasi, mu bone kauhanyo 3 mwa buka ya Bibele I Lutañi Luli? ye hatisize ki Lipaki za Jehova. Ya fumaneha ni fa Webusaiti ya www.jw.org