Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! July 2014 | Mu Kona ku Itiisa Cwañi—Ha mu Tahelwa ki Kozi?

Mu ka eza cwañi muta mu talimana ni liziyezi ze tuna?

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: sibaka ko, basali ba ba nwa hahulu bucwala ki ba bañata ku fita baana ba ba nwa hahulu bucwala, lika ze kona ku pila mwa sibaka mo ku sa swaneli ku fumanwa lika ze pila, ni naha ye fa bayahi ba yona gauda kuli ba fukuze kwa buima bwa mibili ya bona.

TOHO YA TABA

Ha mu Tahelwa ki Kozi

Bibele ya kona ku mi tusa ku itiisa.

TOHO YA TABA

Ku Sinyehelwa ki Maluwo

Bo Kei ne ba sinyehezwi ki lika za bona kaufela mwa kozi ya tsunami ye ne bile teñi mwa Japan ka silimo sa 2011. Ne ba fumani tuso kwa balikani ni kwa tutengo to tu fa lituso za ku imulula batu ba ba tahezwi ki kozi, kono liñolo le liñwi la mwa Bibele ne li ba tusize hahulu ni ku fita.

TOHO YA TABA

Ku Kula

Bo Mabel ne ba beleka sina mualafi ya tusa bakuli ku kutelwa ki maata a ku eza lika ze ne ba konanga ku eza. Nihakulicwalo, hamulaho wa ku alafiwa sikoto sa kwa booko, ne ba na ni ku talimana ni matata a swana ni a ne ba tusanga bakuli ba bona ku tiyela.

TOHO YA TABA

Ku Shwelwa ki Mutu ye mu Lata

Lilimo ze 16 ze felile, bo Ronaldo ne ba shwezwi ki bahabo bona ba ketalizoho mwa kozi ya fa mukwakwa. Nihaike kuli ba ikutwa ku ba mwa buinosi, ba konile ku omba-ombiwa.

LITABA ZETUSA MABASI

Mwa ku Boniseza Mikwa ye Minde ha mu Lumelana Mashango ni ba Bañwi

Kana ki ku bonisa kashwau ku kauleza ngambolo ka mulelo feela wa ku bala kashango? Kamba ku sa isa pilu kwa kashango, ka mulelo feela wa ku zwelapili ni ngambolo ya mina?

LANDS AND PEOPLES

Ku Potela Naha ya Ireland

Mu itute ka za batu ba ba silikani ba mwa sioli sa Emerald Isle.

INTERVIEW

Caziba ya Ezanga Lipatisiso za Sayansi ye Bizwa Physics, U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Litaba ze peli za butokwa ka za lika za ka taho ne li kolwisize bo Wenlong He kuli ku na ni Mubupi.

KA KUYA KA BIBELE

Bulapeli

Bibele i talusa libaka ha ku na ni bulapeli bo buñata.

PUPO YEMAKAZA

Mupepelo wa Simbotwe se si Bubamela mai a Sona Mwa Mba

Ki kabakalañi mutu ya lumela kuli lika ne li tahile ka ku ipilaula ha kona ku talusa kuli ha ku konahali kuli sibupeho ni mikwa ya sona li be ze tahile ka ku ipilaula hanyinyani-hanyinyani?