Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Ze Ezahala Mwa Lifasi

China

Mwa likweli za pili ze 9 mwa silimo sa 2013, palo ya litelekano mwa Beijing ne i ekezehile hahulu ku fita fa 41 pesenti, ha i bapanywa kwa palo ya likweli za pili ze 9 mwa 2012. Licaziba ba lumela kuli kekezeho yeo mwendi ne i tahisizwe ki taba ya kuli batu ba bañwi ba ba nyalani ne ba lika ku picuka mutelo o munca wa ku lifa 20 pesenti ya polofiti ya fumana mutu ha lekisa ndu. Mwa miinelo ye miñwi, mutelo wa kutiswanga mwatasi kwa batu ba ba kauhani ha ba lekisa ndu ya bona ya bubeli.

Lifasi

Katengo ka Silikani sa Linaha za Lifasi (UN) ka akaleza kuli, butuku bwa tala bwa kona ku feliswa haiba batu ba bañata ba kala ku ca likokwani. Piho ya cwanoñu fa i bulela kuli, kabakala kuli likokwani ze ciwa li na ni lika ze ñata ze tusa mubili wa luna, mi li kona ku ca lika ze sa ciwi ki batu, “batu ba kona ku ca likokwani ze ciwa mwa sibaka sa ku ca nama.” Niteñi piho yeo i bonisa kuli, “mwa libaka ze ñwi, batu ha ba tabeli ku ca likokwani.”

Canada

Lipatela ze tusa batu ku ba ni bana li talimana ni butata bo bu ama mulao ni ku eza se si swanela ka za tumbututu to tu sa pangeha to tu kangelisizwe ili to bañi ba tona ha ba sa kona ku fumanwa. Sipatela si li siñwi feela si taluswa kuli si na ni tumbututu to tu cwalo to tu sa pila to tu fitelela 1,000 twa batu ba ne ba ketile muezezo wa ku kopanya mai a musali ni bwenze bwa muuna kwandaa mubili, mi batu bao ha ba sa kona ku fumanwa.

Ireland

Makatolika ba ne ba nyalana mwa naha ya Ireland ne ba ketanga ku eza mikiti ya manyalo ye zamaiswa ki keleke kamba muuso ku fitela ka 2013, ili fo ne se ku na ni keto ya bulaalu ya ku eza mukiti wa linyalo o zamaiswa ki sikwata sa batu ba ba sa lumeli kuli ku na ni Mulimu. Piho ya babihi ba makande ba Reuters, i bonisa kuli: “Kwa ofisi ya muso ye bona za manyalo ne ku bile ni kekezeho ye tuna ya batu ba ne ba ikutwa kuli mikiti ya manyalo ye zamaiswa ki muuso ha i si ka likana, kono ili bao hape ne ba sa tabeli mikiti ya manyalo ye zamaiswa ki ba bulapeli, ili kekezeho ye ne tahisize kuli ku be ni palo ye tuna ya batu ba ne ba libelela” tukiso ye nca yeo.