Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  May 2014

Butali Bwa Huweleza—Kana Mwa bu Utwa?

Butali Bwa Huweleza—Kana Mwa bu Utwa?

‘Kikuli butali ha bu huwelezi? Ni yona ngana kikuli ha i tumusi kwa linzwi la yona? Butali bu inzi fo ku lumbile, kwatuko a makululu, ni fa manganandila ki fo bu yema. . . . Fa minyako mo ku kenelwa, bwa huweleza.’LIPROVERBIA 8:1-3.

BUTALI ki bwa butokwa hahulu. Ha lu si na butali lu ka zwelapili ku ezanga mafosisa. Kono ki kakai ko lu kona ku fumana butali bwa niti? Muñoli wa buka ya Liproverbia naa talusa butali bo butuna bwa Mubupi wa luna. Ku tuha fo, butali bwa Hae bwa kona ku fumanwa ki mañi ni mañi ku zwelela mwa buka ye ipitezi hahulu yona Bibele. Mu nyakisise litaba ze latelela:

  • Buka ya The World Book Encyclopedia i bulela kuli, Bibele ki “yona buka ye fiwa hahulu kwa batu mwa lifasi kaufela.” Buka yeo i ekeza kuli: “[Bibele] se i tolokilwe hahulu, ili mwa lipuo ze ñata ku fita buka ifi kamba ifi.” Bibele se i fumaneha mwa lipuo ze bato ba 2,600 ibe mutumbi kamba likalulo feela za yona, ili nto ye tahisa kuli batu ba ba fitelela 90 pesenti mwa lifasi kaufela ba kone ku i fumana.

  • Hape butali bu zwelapili ku ‘huweleza’ ka nzila ye lu kona ku iponela hande. Kwa Mateu 24:14, lu bala kuli: “Taba ye nde ye ya Mubuso i ka kutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kamukana, kihona ku ka taha mafelelezo [a lifasi la cwale].”

“Taba ye nde” yeo, ki butali bwa niti kakuli i bonisa nzila ye butali yeo Mulimu a ka tatulula ka yona matata a batu. Mi u ka eza cwalo ka ku itusisa Mubuso wa Hae. Mubuso wo, ki mulonga wa Mulimu o ka busa lifasi kaufela, mi ka nako yeo ku ka ba ni mubuso u li muñwi feela mwa lifasi kaufela. (Daniele 2:44; 7:13, 14) Ki lona libaka Jesu Kreste ha naa lapezi kuli: “Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.”—Mateu 6:9, 10.

Lipaki za Jehova ba ikutwa ku ba ni tohonolo ya ku zibahaza Mubuso wa Mulimu mwa linaha ze 239! Kaniti, butali bwa Mulimu bu sweli ku ‘huweleza’ luli nihaiba “fa minyako mo ku kenelwa.” Kana mwa bu utwa?