Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

MUZUHE! May 2014 | Lipilaelo ze Tuna—Lika ze Kona ku lu Tusa ku li Tiyela

Lipilaelo za kona ku lu tusa haiba feela lu li tiyela hande.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: sibaka ko ba sweli ku fumana mifuta ye minca ye fitelela 100 ya limela ni lifolofolo ka silimo, akalezo ya nako ye ba swanela ku tandanga banana kwa ku buha TV, ni ka za taba ya kuli ku bile ni zwelopili kamba ku tokwa mwa musebezi wa ku panga malaiti ka mikwa ye sa silafazi silalanda.

TOHO YA TABA

Lipilaelo ze Tuna—Lika ze Kona ku lu Tusa ku li Tiyela

Likelezo ze tusa ze fumaneha mwa Bibele za kona ku mi tusa ku talimana hande ni lika zee ne ze tahisanga hahulu lipilaelo.

LITABA ZETUSA MABASI

Ku Luta Bana ba ba sa Nonoboka Mwa ku Isileleleza fa Intaneti

Mu kona ku tusa cwañi mwanaa mina ya sa nonoboka ku ikezezanga liketo ze nde ku fita ku latelelanga feela milao?

INTERVIEW

Caziba wa Mualafelo wa ku Pazula U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Ka lilimo ze ñata, bo dokota Guillermo Perez ne ba lumela mwa tuto ya kuli lika li tahile ka ku ipilaula, kono cwale ba ikolwisisize kuli mubili wa luna ne u bupilwe ki Mulimu. Ki nto mañi ye ne ba tusize ku cinca munahano wa bona?

Musebezi wa ku Zuma Maloi Mwa Yurope

Mwa miteñi ye maswe ili fo batu ne ba na ni moya wa ku saba maloi ne ku ñozwi buka ye ne “na ni litaba ze situhu hahulu . . . mi ki yona buka ye ne susueza hahulu likezo za businyi kwa libuka kaufela ze se bile teñi mwa lifasi.”

KA KUYA KA BIBELE

Ku yeya

Mifuta kaufela ya ku yeya ha i swani.

Butali Bwa Huweleza—Kana Mwa bu Utwa?

Butali bwa niti bu ka tatulula matata a batu.