Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU

Tuso ya ku Pila ki Ifi?

Tuso ya ku Pila ki Ifi?

HA NE mu ka kopana ni Diana, * ne mu ka lemuha kuli ki kalibe ya na ni zibo, ya silikani, ili ya tabela ku ba ni batu. Nihaike kuli Diana u bonahalanga ku ba mutu ya tabile ni ya silikani, hañata u ikutwanga ku lembwala. U bulela kuli: “Ha ku na lizazi le li fitanga ni sa nahani ka za ku shwa. Ni lumela kuli lifasi li ka ba sibaka se sinde ha ni siyo.”

“Lipatisiso ze ñwi li bonisa kuli mutu ha ipulaya, ku na ni batu ba 200 ba ba likile ku ipulaya mi ku na ni batu [ba bañwi] ba 400 ba ba nahanile za teñi.”—MUTENDE O BIZWA THE GAZETTE, MWA TOLOPO YA MONTREAL, MWA CANADA.

Diana u bulela kuli ha koni ku ipulaya. Niteñi, ka linako ze ñwi ha bonangi libaka ha swanela ku zwelapili ku pila. U bulela kuli: “Ni kona ku tabela hahulu ku shwela mwa kozi. Ni fitile fa ku nga lifu sina nto ye nde—isiñi sila.”

Batu ba bañata ba ikutwa sina Diana, mi ba bañwi ku bona se ba nahanile za ku ipulaya kamba mane ba likile ku ipulaya. Nihakulicwalo, licaziba ba bonisa kuli, buñata bwa batu ba ba likanga ku ipulaya ha ba batangi ku felisa bupilo bwa bona; ba batanga feela ku felisa manyando a bona. Ka mubulelelo o muñwi, ba lumela kuli ba na ni libaka la ku shwa; ze ba tokwa ki libaka la ku pila.

Tuso ya ku pila ki ifi? Mu nyakisise mabaka a malaalu ha mu swanela ku zwelapili ku pila.

^ par. 3 Libizo li cincizwe.