Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | TUSO YA KU PILA KI IFI?

Bakeñisa Kuli ku na ni Sepo

Bakeñisa Kuli ku na ni Sepo

“Ba ba ishuwa ba ka luwa naha, ba ka ikola kozo ye tuna.”—SAMU 37:11.

Bibele i bulela kuli bupilo “bu tezi maziyezi.” (Jobo 14:1) Kacenu, mañi ni mañi u talimana ni matata a shutana-shutana mwa bupilo bwa hae. Kono batu ba bañwi ba ikutwanga ku felelwa ki sepo mwa bupilo, inge kuli ha ku na mbengenge ya kuli lika za kona ku cinca kamba sepo ya kuli bupilo bu ka ba hande kwapili. Kana kona mo mu ikutwela cwalo? Haiba ki cwalo, mu be ni buikolwiso bwa kuli Bibele i fa sepo ya luli—isiñi feela ku mina kono ni kwa batu kaufela. Ka mutala:

  • Bibele i luta kuli Jehova Mulimu naa lu lelezi ku pila bupilo bo bunde hahulu ni ku fita.—Genese 1:28.

  • Jehova Mulimu u sepisa ku eza lifasi la luna paradaisi.—Isaya 65:21-25.

  • Sepiso yeo i tamehile ku talelezwa. Liñolo la Sinulo 21:3, 4 li bulela kuli:

    “Tende ya Mulimu i inzi ni batu, mi u ka yaha ni bona, mi ba ka ba batu ba hae. Mi Mulimu yena ka sibili u ka ba ni bona. Mi u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.”

Sepiso yeo haki nto ya ku ikumbuta feela. Jehova Mulimu u na ni milelo luli ya ku taleleza sepiso yeo, mi u na ni maata ni takazo ya ku eza cwalo. Sepiso ye fumaneha mwa Bibele yeo ya itingwa, mi ya fa kalabo ye nde kwa puzo ye, ye li: “Tuso ya ku pila ki ifi?”

MU HUPULE TABA YE: Nihaikaba kuli maikuto a mina a fulana sina mukolo o sweli ku kashezwa kafa ni kafa ki mandinda a mwa liwate, lushango lo lu mwa Bibele lwa fa sepo ye tiisa sina ankora ye tiisa mukolo.

ZE MU KONA KU EZA CWALE: Mu kale ku batisisa ze i luta Bibele ka za sepo ya luli ya kwapili. Lipaki za Jehova ba ka tabela ku mi tusa. Mwa kona ku ikambota ni bona mwa silalanda sa mina kamba mwa kona ku fumana litaba za butokwa fa Webusaiti ya bona ya jw.org. *

^ par. 11 Akalezo: Mu kene fa Webusaiti ya jw.org mi mu bone mwatasaa LIHATISO > SIFALANA SA FA INTANETI. Ha se mu keni fateñi, mu bate manzwi a cwale ka, “ku lembwala” kamba “ku ipulaya” kuli mu fumane lituso ze ñwi.