Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Muzuhe!  |  April 2014

 TABA YA FA LIKEPE LA FAHALIMU | TUSO YA KU PILA KI IFI?

Bakeñisa Kuli Lika za Cincanga

Bakeñisa Kuli Lika za Cincanga

“Lu mwa butata mwa maneku kaufela, kono ha lu si ka honeha; lu zingehile, kono ha lu si ka palelwa ku fumana nzila mwa ku zwela.”—2 MAKORINTE 4:8.

Ku ipulaya ku ngiwa sina “tatululo ye i nelela kwa butata bwa ka nakonyana.” Ku si na taba ni kuli mu kana mwa nahana kuli ki taba ye sa konahali, muinelo o bilaeza hahulu—nihaiba o bonahala kuli ha ku na ze mu kona ku eza ka za teñi—u kona ku ba feela wa ka nakonyana. Mane, wa kona ku cinca mu si ka libelela.—Mu bone mbokisi ye li,  “Miinelo ya Bona ne I Cincize.”

Muinelo wa mina niha u sa cinci, ki hande ku tatululanga butata bo mu talimana ni bona ka nako yeo, ku fita ku isa pilu kwa matata a kwapili. Jesu naa bulezi kuli: “Mu si ke mwa bilaela za kamuso, kakuli la kamuso li taha ni lipilaelo za lona. Lizazi ni lizazi li likanwa ki maziyezi a lona.”—Mateu 6:34.

Kono ku cwañi haiba muinelo wa mina ha u koni ku cinca? Ka mutala, mu nge kuli mu na ni butuku bo bu sa foli kapili. Kamba ku cwañi haiba mu zwafisizwe ki muinelo o sa koni ku cinca, o cwale ka ku fela kwa linyalo kamba lifu la mutu ye mu lata?

Nihaiba mwa miinelo ye cwalo, ku na ni ze mu kona ku cinca: mwa kona ku cinca mubonelo wa mina ka za muinelo wo. Ka ku ituta ku amuhela lika ze mu sa koni ku cinca, mu ka ba ni mubonelo o munde hahulu wa lika. (Liproverbia 15:15) Hape mu ka batanga linzila za ku tiyela ka zona muinelo o mu talimana ni ona, mwa sibaka sa ku nga kuli lifu ki yona tatululo. Kiñi ze ka zwa mwateñi? Nihaike kuli ha mu na ku kona ku cinca muinelo o mu li ku ona, mu ka ba ni mubonelo o munde ka za muinelo wo.—Jobo 2:10.

MU HUPULE TABA YE: Ha mu koni ku pahama lilundu ka litambo li li liñwi, kono mwa kona ku li pahama hanyinyani-hanyinyani. Ki cwalo ni kwa miinelo ye miñata ye taata ye mu kona ku talimana ni yona, i be butuna i mane, mwa kona ku i tiyela hanyinyani-hanyinyani.

ZE MU KONA KU EZA CWALE: Mu ambole ni mutu yo muñwi mwendi mulikanaa mina kamba yo muñwi wa mwa lubasi lwa mina ka za muinelo o mu li ku ona. Mutu yo mwendi wa kona ku mi tusa ku ba ni mubonelo o itikanelezi ka za muinelo wa mina.—Liproverbia 11:14.