Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! March 2014 | Likande le li sa Zibahali ku ba Bañata la ku Bupiwa Kwa Lika

Ku na ni shutano ye tuna hahulu mwahalaa ze i bulela Bibele ka za pupo ni ze ba nahana batu ba bañata kuli ki zona ze i bulela.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: zikinyeho ye ne tahisizwe ki ku pompa hahulu mezi a mwa mubu, naha ye nca ye se tama kwa palo ya batu ba ba itusisa hahulu masheleñi kwa ku pota, ni ku haniswa kwa mikotana ya mapulasitiki.

TOHO YA TABA

Likande le li sa Zibahali ku ba Bañata la ku Bupiwa Kwa Lika

Kana likande la mwa Bibele la ku bupiwa kwa lika la lumelelana ni litaba za sayansi?

KA KUYA KA BIBELE

Masheleñi

Kana masheleñi luli ki mubisi wa ze maswe kaufela?

LANDS AND PEOPLES

Ku Potela Naha ya El Salvador

Mu itute ka za batu ba ba silikani ba mwa “Naha ya Malundu A Tunyisanga Sitipwitipwi sa Mulilo.”

Miyoko ya Mina ye Makaza

Miyoko ya luna i tahisa kuli lu shutane ni lifolofolo. Kamukwaufi?

LITABA ZETUSA MABASI

Ha mu Zwafiswa ki Linyalo la Mina

Kana se mu ikutwa ku ba mwa tolongo ha mu li ni bakumina mwa sibaka sa ku ba ni tabo? Ku na ni mihato ye ketalizoho ye kona ku tusa linyalo la mina.

PUPO YEMAKAZA

Litalo la Noha

Kiñi ze tahisa kuli litalo la noha li be le li tiile hahulu kuli i kone ku pahama likota ze na ni makwati a kona ku i holofaza kamba ku i konisa ku shitama mwa mubu o kona ku i holofaza?