Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

MUZUHE! February 2014 | Mo mu Kona ku Itusiseza Hande Nako ya Mina

Nako ha i felile, i felile ku ya ku ile. Mu nyakisise linzila zee ne ze se tusize ba bañata ku itusisa nako ya bona kwa lika za butokwa hahulu mwa bupilo.

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Litaba ze li teñi li kopanyeleza: ku uzwiwa kwa manaka a litou mwa naha ya Malaysia, busepahali bwa keleke mwa Italy, matuku mwa Africa, ni banana ba ba eza likwinano za masheleñi mwa Australia.

KA KUYA KA BIBELE

Tumelo ya Mioya

Batu ba bañata ba likanga ku ambola ni ba ba shwile kono Bibele i bulelañi ka za kezo yeo?WEB:OnSiteAdTitleZe I Bulela Bibele ka za Tumelo ya Mioya

TOHO YA TABA

Mo mu Kona ku Itusiseza Hande Nako ya Mina

Nzila ye ñwi ya ku itusisa hande nako ya mina ki ka ku nyakisisa bupilo bwa mina ka lika ze peli. Lika zeo, ki lika mañi?

INTERVIEW

Caziba wa Sayansi U Talusa Libaka ha Lumela ku Mulimu

Ku ituta ka za lika ze tusa mubili ku lwanisa matuku ne ku tahiselize bo dokota Hans Kristian Kotlar ku bata ku ziba ka za simuluho ya bupilo. Ku ituta Bibele ne ku ba tusize cwañi ku fumana likalabo za lipuzo za bona?

PORTRAITS FROM THE PAST

Constantine

Mu bone mo ku ikenya mwa litaba za bupolitiki ni za bulapeli kwa Constantine ku amezi likeleke ze ñata kacenu.

LITABA ZETUSA MABASI

Mwanaa Mina wa Musizana ha Bilaezwa ki ze Ezahala Mwa Mubili wa Hae

Buñata bwa basizana ba ikutwanga ku imezwa ki licinceho ze ba talimana ni zona mwa bupilo. Mushemi u kona ku ba tusa cwañi ku talimana ni lipilaelo zeo?

PUPO YEMAKAZA

Kalulo ye Monyeha ya Kamonyimonyi ka ka Bizwa Photuris

Kokwani ye nyinyani-nyinyani ye, i susuelize cwañi ba sayansi ku panga likalulo za mwa lipangaliko za malaiti ze monyeha hahulu?