Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Ze Ezahala Mwa Lifasi

Sub-Saharan Africa

Piho ye ñwi ya ba UNICEF ka za libaka za sub-Saharan Africa, i bulela kuli: “Kwa banana ba ba mwatasaa lilimo ze 5, ki banana ba ba eza 38 pesenti feela ba ba na ni mañolo a sipepo. Bo Elke Wisch ba ba bakwela muokameli wa misebezi ya ba UNICEF mwa linaha za kwa upa ni mboela wa Africa ne ba bulezi ka za libaka ze ñwi za sub-Saharan Africa kuli, “ku ñolisa banana ba ba sa zo pepwa ki kwa butokwa ku bona kuli ba kone ku fumananga likalafo kwa sipatela, ku kena sikolo, mi ku konisa lindiala ku yola za bashemi ba bona.”

Italy

Patisiso ye ñwi i bonisa kuli sabo-tuna ye ba na ni yona banana ba ba sa nonoboka mwa naha ya Italy ki ya ku kataziwa fa Intaneti. Palo ye eza 72 pesenti ya banana ba ba mwahalaa lilimo ze 12 ni 17, ba bulela kuli ba ikalelwanga hahulu za taba yeo. Palo ya bona i fita palo ya ba ba saba ku itusisa milyani ye kola (ye eza 55 pesenti), ya ba ba saba ku shengulwa ki mutu yo muhulu (ye eza 44 pesenti), kamba ya ba ba saba ku yambula butuku bwa sihule (ye eza 24 pesenti).

Japan

Ka ku ya ka piho ya mutende wa The Japan Times, Majapanizi ba ba sa li ba banca se ba hananga hahulu ku huliswa fa musebezi. Palo ye eza 40 pesenti ya bona, ba nyaza hahulu taba ya kuli ha ku na likuka ze nde za mubelekelo ni kuli likezo za ku sa sepahala li atile. Babeleki ba bañata ba ikutwa kuli ha ba koni ku fitisa maikuto a bona kamba ku ambola ka ku lukuluha ni babelekisi ba bona. Nihaike kuli ba bahulu bona ba zwelangapili ku belekela babelekisi ba bona, 60 pesenti ya ba banca bona ba zwelanga feela pili ku beleka ha ba sa libelela ku fumana musebezi o munde.

Brazil

Ku zwa mwa silimo sa 1980 ku to fita mwa silimo sa 2010, ibato ba batu ba ba eza 800,000 ne ba bulailwe ka litobolo mwa naha ya Brazil. Palo ye fitelela 450,000 ya ba ne ba bulailwe ne li ba lilimo ze mwahalaa 15 ni 29. Patisiso ya likezo za bukebenga za cwanoñu fa i bonisa kuli hañata batu ba bulaiwanga kabakala mifilifili ya fa lapa, mifilifili ni batu ba ba pila mabapa ni bona, muna, kamba ku shelana mwahalaa bazamaisi ba limota.