Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

Mulelo wa Mulimu ka za Batu ki Ufi?

Mulelo wa Mulimu ka za Batu ki Ufi?

HAMUBALA mutende, kubuha TV, kamba kuteeleza kwa wailesi, mubuhanga ni kuutwa litaba zeñata za mifilifili, lindwa, ni likezo za bubangoki. Mwendi ni mina mukatazwa ki butuku bobuñwi kamba mwendi mushwezwi ki mutu yomuñwi yemulata.

Muipuze kuli:

  • Kana Mulimu ubata kuli na ni lubasi lwaka lupile cwana?

  • Nikona kufumana kai tuso ya mwa kutatululela matata enitalimana ni ona?

  • Kana muta omuñwi kukaba ni kozo sakata fa lifasi?

Bibele ifa likalabo zekolwisa kwa lipuzo zeo.

 BIBELE ILUTA KULI MULIMU UKAEZA LIKA ZENDE HAHULU FA LIFASI.

 MUTUSIWE KI ZEILUTA BIBELE

Kubunolo kunahana kuli lika zemubalile kwa makepe a kwa makalelo a buka ye ki lika zesakoni kuezahala. Kono Mulimu usepisa kuli hona cwale-cwale fa, ukatahisa licinceho zeo fa lifasi, mi Bibele italusa mwakaezeza cwalo.

Kwandaa zeo, kunani litaba zeñwi zeibulela Bibele. Ilutaluseza lika zeluswanela kuziba ilikuli lube ni tabo sakata ni kuikola bupilo ka nako yacwale. Kono munahane ka nakonyana ka za lika zeemibilaeza. Lika zeo likona kukopanyeleza lika zecwale ka kutokwa hande masheleñi, matata a mwa lubasi, kusaba ni buiketo hande kwa mubili, kamba kushwelwa ki mutu yomuñwi yemulata. Bibele yakona kumitusa kutatulula matata ao, mi yakona kumiomba-omba ka kualaba lipuzo zelatelela:

 Kubala kwamina buka ye, kubonisa kuli mwatabela kuziba zeiluta Bibele. Buka ye, ika mitusa. Paragilafu ni paragilafu inani puzo yayona, mi lipuzo zeo lika mitusa kuutwisisa hande Bibele. Batu babañata baikozi kunyakisisa Bibele ni Lipaki za Jehova. Lusepa kuli ni mina mukaikola kueza cwalo. Haike Mulimu amifuyole hamunze muituta zeiluta Bibele!