Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Kwa Mizwale ni Likaizeli Baluna Babalatiwa:

Tawala ya Mulibeleli ya nyangela ya makalelo ya January 1, 2008, neikalile kuba ni litaba zenca zetabisa zebizwa “Mulikanyise Tumelo Yabona.” Kuzwa ka yona nako yeo, kuse kuhatisizwe litaba zecwalo zeñata-nyana, mi luikozi zona luli!

Babali baikutwile cwañi ka za litaba zeo? Mubali yomuñwi hasafelize kubala taba ya Mareta, naañozi kuli: “Nenisehile hane nibalile taba yeo kakuli niswana feela sina yena—hañata nibatanga kuamuhela hande baenyi mi napatehanga, kono fokuñwi nilibalanga kuli nitokwa kupumula hanyinyani kuli niikole siango ni balikani.” Kalibe yomuñwi naabulezi cwana hamulaho wa kubala likande la Estere: “Neniutwisisize hande taba ya kuli ni luna lwakona kulata hahulu liapalo ni mitinelo yeminca. Luswanela kubonahala hande; kono lusike lwatula tikanyo.” Naaekelize kuli: “Jehova utalima pilu.” Kaizeli yomuñwi naaikozi hahulu taba yebulela za Pitrosi, kuli mane naaize: “Nenitupwikezi hahulu mwa likande leo. Neniikutwile inge neniliteñi ka nako yeo! Neniitusisize muhupulo waka kuutwisisa litaba zenetalusizwe feela hanyinyani mwa buka.”

Babali bao—ni babañwi babañata-ñata babañozi kutalusa buitumelo bwabona kwa litaba zeo—bapaka buniti bwa manzwi anaañozi muapositola Paulusi kwakale, ali: ‘Lika kaufela zeneñozwi kwamulaho neliñolezwi kululuta.’ (Maro. 15:4) Kaniti, Jehova ubeile makande ao mwa Bibele kuli alulute lituto zabutokwa. Kaufelaa luna, lwakona kuituta kuzona, kusina taba ni butelele bwa nako yelubile mwa niti.

Lumisusueza kuli mukale kubala buka ye honafa. Muitutange yona ka Nako ya Kulapela Sina Lubasi—banana bakailata hahulu! Puteho haika kala kuituta yona mwa Tuto ya Bibele ya Puteho, musike mwashuta nihaiba ka sunda iliñwi! Muibale ka kunahanisisa, isiñi ka kumata-mata. Mueze inge bababona lika zemubala; muikutwe inge muteñi mwateñi. Mulike kuutwa zenebautwa batu bababulezwi mwa Bibele, ni kubona zene babona. Mubapanye mone baezelize ni mone mukaezeza mina kambe nemuli mwa muinelo wo.

Lutabile hahulu kumifa buka ye. Haike imituse, mina ni lubasi lwamina. Lwamilata hahulu mi lumilakaleza bunde,

Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova