Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki Lika Mañi ze Kona ku lu Tusa ku ba ni Tabo Mwa Lubasi?

Ki Lika Mañi ze Kona ku lu Tusa ku ba ni Tabo Mwa Lubasi?

Kana mu nahana kuli . . .

  • ki ku latana?

  • ki masheleñi?

  • ki lika ze ñwi?

 ZE I BULELA BIBELE

“Ba ba fuyauzwi ki ba ba utwa linzwi la Mulimu ni ku li mamela!”—Luka 11:28, Toloko ya Lifasi le Linca.

MO MU KONA KU TUSEZWA HAIBA MU LATELELA ZE ÑOZWI MWA BIBELE

Mu ka fumana lilato sakata.—Maefese 5:28, 29.

Mu ka kutekana hahulu.—Maefese 5:33.

Mu ka silelezwa ha buniti.—Mareka 10:6-9.

 KANA LWA KONA KU LUMELA LULI ZE I BULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka a mabeli:

  • Mulimu ki yena Musimululi wa lubasi. Bibele i bulela kuli ‘lubasi kaufela lu fumani libizo’ ka Jehova Mulimu. (Maefese 3:14, 15) Ka mubulelelo o muñwi, kacenu ku na ni mabasi bakeñisa kuli Jehova ki yena musimululi wa mabasi ao. Ku ziba taba yeo ku kona ku lu tusa cwañi?

    Mu nge kuli mu sweli ku ca sico se si tabusa, mi mu bata ku ziba lika ze itusisizwe mwa ku tateha sico seo. Ki mañi ye ne mu ka buza? Niti ki kuli ne mu ka buza mutu ya apeile sico seo.

    Kamukwaoswana, kuli lu zibe lika ze kona ku lu tusa ku ba ni tabo mwa lubasi, lu swanela ku kupa tuso ku Jehova yena Musimululi wa lubasi.—Genese 2:18-24.

  • Mulimu wa mi tokomela. Batu ba ba mwa lubasi ba tokwa ku kupa kelezo ku Jehova ili ya lu fa ka ku itusisa Linzwi la hae. Libaka? ‘Kakuli wa ba tokomela.’ (1 Pitrosi 5:6, 7) Jehova u bata kuli mu ikole bupilo, mi kelezo ya hae ya tusanga kamita!—Liproverbia 3:5, 6; Isaya 48:17, 18.

 LITABA ZA KU NAHANISISA

Ki nto mañi ye kona ku mi tusa ku peta hande buikalabelo bwa mina ka ku ba muuna ya nyezi, musali ya nyezwi, kamba mushemi?

Bibele i alaba puzo yeo kwa liñolo la MAEFESE 5:1, 2 ni kwa liñolo la MAKOLOSE 3:18-21.

Muitute Zeñata

LIBUKA NI LIBROSHUWA

Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Lubasi

Mwa kona ku ba ni tabo mwa linyalo ni mwa lubasi haiba mu latelela likuka za mwa Bibele.