Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Mu Nga Cwañi Bibele?

Mu Nga Cwañi Bibele?

Kana mu nga kuli ki . . .

  • buka ye ba iñolezi batu?

  • buka ya matangu?

  • buka ye zwa ku Mulimu?

 ZE I BULELA BIBELE

“Liñolo kamukana li ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu.”—2 Timotea 3:16, Toloko ya Lifasi le Linca.

MO MU KONA KU TUSEZWA HAIBA MU LUMELA KULI BIBELE I ZWA KU MULIMU

Mu ka fumana likalabo za lipuzo ze tuna ze mu na ni zona mwa bupilo, mi likalabo zeo li ka mi tusa.—Liproverbia 2:1-5.

Mu ka fumana ketelelo ye ka mi tusa mwa bupilo bwa mina zazi ni zazi.—Samu 119:105.

Mu ka ba ni sepo ye tiile ya bupilo bwa kwapili.—Maroma 15:4.

 KANA LWA KONA KU LUMELA LULI ZE I BULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka a malaalu:

  • Ku lumelelana ko ku komokisa kwa litaba ze ñozwi mwateñi. Bibele ne i ñozwi mwa lilimo ze fitelela 1,600 mi ne i ñozwi ki baana ba 40 ba ba shutana-shutana. Buñata bwa bañoli ba Bibele bao ne ba sa zibani. Kono litaba ze ñozwi mwa buka yeo za lumelelana mi li bulela za taba i liñwi ye tuna!

  • Bañoli ba yona ne ba sepahala. Bañoli ba litaba za lifasi za kwaikale ha ba ñolangi mafosisa a batu ba ba taluswa mwa litaba za bona. Kono bañoli ba Bibele bona ne ba ñozi mifokolo ya bona ni ya batu ba ne ba pila mwa linako za bona.—2 Makolonika 36:15, 16; Samu 51:1-4.

  • Bupolofita bwa mwa Bibele kamita bwa talelezwanga. Bibele ne i polofitile za ku sinyiwa kwa muleneñi wa kale wa Babilona lilimo ze 200 pili ku si ka ezahala kale cwalo. (Isaya 13:17-22) Ne i patuluzi mo ne u ka sinyezwa muleneñi wa Babilona ni mulena ya naa ka etelela mwa ku sinya muleneñi wo!—Isaya 45:1-3.

    Bupolofita bo buñata bwa mwa Bibele bo bu talusa lika ze ñwi ze nyinyani ni bona bu talelelizwe. Ku talelezwa kwa bupolofita bo ku lu tusa ku lumela kuli Bibele i ñozwi ka susumezo ya moya wa Mulimu.—2 Pitrosi 1:21.

 LITABA ZA KU NAHANISISA

Linzwi la Mulimu li kona ku mi tusa cwañi mwa bupilo bwa mina?

Bibele i alaba puzo yeo kwa liñolo la ISAYA 48:17, 18 ni kwa liñolo la 2 TIMOTEA 3:16, 17.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Kana Taba Yende Izwa Luli ku Mulimu?

Lukona kuikolwisa cwañi kuli litaba zeñozwi mwa Bibele ki za niti?