Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Kana Manyando A ka Fela?

Kana Manyando A ka Fela?

Kana mu ka alaba kuli . . .

  • eni?

  • batili?

  • mwendi?

 ZE I BULELA BIBELE

“Mulimu . . . u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku.”—Sinulo 21:3, 4, Toloko ya Lifasi le Linca.

MO MU KONA KU TUSEZWA KI SEPISO YEO

Mu ka ba ni buikolwiso bwa kuli Mulimu haki yena ya tahisa miinelo ye taata ye lu kopana ni yona.—Jakobo 1:13.

Mu ka omba-ombiwa ka ku ziba kuli Mulimu wa utwisisa luli mo mu ikutwela ha mu li mwa manyando.—Zakaria 2:8.

Mu ka ba ni sepo ya kuli manyando kaufela a ka fela.—Samu 37:9-11.

 KANA LWA KONA KU LUMELA LULI ZE I BULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka a mabeli:

  • Mulimu u toile manyando ni ku sa luka. Mu nyakisise mwa naa ikutwezi Jehova Mulimu muta batu ba hae ba mwa linako za Bibele ne ba nyandisizwe maswe. Bibele i bulela kuli Jehova naa ‘shwile makeke ha naa boni batu ba hae inze ba komiwa.’—Baatuli 2:18.

    Mulimu u toile hahulu batu ba ba nyandisa ba bañwi. Ka mutala, Bibele i bulela kuli “mazoho a sulula mali a si na mulatu” ki a masila ku Mulimu.—Liproverbia 6:16, 17.

  • Mulimu u tokomela mañi ni mañi. Haki ‘mutu ni mutu feela ya ziba mwa pilu ya hae se si mu kataza, ni se si mu utwisa butuku,’ kono ni Jehova wa ziba!2 Makolonika 6:29, 30.

Ka ku itusisa Mubuso wa hae, Jehova a tuha a felisa manyando e ba kopana ni ona batu kaufela. (Mateu 6:9, 10) Kono pili a si ka eza kale cwalo, Mulimu u omba-omba batu ba ba ikataza ku mu bata.—Likezo 17:27; 2 Makorinte 1:3, 4.

 LITABA ZA KU NAHANISISA

Ki kabakalañi Mulimu ha tuhelela manyando?

Bibele i alaba puzo yeo kwa liñolo la MAROMA 5:12 ni kwa liñolo la 2 PITROSI 3:9.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Ki Kabakalañi Mulimu Hatuhelela Bumaswe ni Manyando?

Bumaswe nebukalile cwañi, mi ki kabakalañi Mulimu hatuhelezi bumaswe kuzwelapili? Kana manyando akafela muta omuñwi?