Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Munahana Kuli Kukaezahalañi Kwapili?

Munahana Kuli Kukaezahalañi Kwapili?

Kana miinelo ya mwa lifasi . . .

  • ikazwelapili hona cwana?

  • ikatotobela?

  • ikaba hande?

 ZEIBULELA BIBELE

“Mulimu . . . u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili li felile.”—Sinulo 21:3, 4, Toloko ya Lifasi le Linca.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TABA YEO

Musebezi wamina ukatahisa kuli mube ni tabo.—Isaya 65:21-23.

Hamusana kukula kamba kunyandiswa ki nto ifi kamba ifi.—Isaya 25:8; 33:24.

Mina ni lubasi lwamina hamohocwalo ni balikani bamina mukaikola bupilo bobunde bwa kuya kuile.—Samu 37:11, 29.

 KANA LULI LWASWANELA KULUMELA ZEIBULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka amabeli:

  • Mulimu unani maata a kutaleleza lisepiso zahae. Mwa Bibele, Jehova Mulimu ki yena feela yabizwa kuli “ya Maata-Ote” bakeñisa kuli unani maata amatuna hahulu. (Sinulo 15:3) Kacwalo wakona luli kutaleleza sepiso yahae ya kucinca miinelo ya mwa lifasi laluna kuli ibe yeminde. Sina feela moiboniseza Bibele, “ku Mulimu lika kaufela za konahala.”—Mateu 19:26.

  • Mulimu unani takazo ya kutaleleza lisepiso zahae. Ka mutala, Jehova unyolelwa kuzusa batu babashwile.—Jobo 14:14, 15.

    Bibele hape ibonisa kuli Jesu, yena Mwanaa Mulimu, naafolisize batu bane bakula. Ki kabakalañi hanaaezize cwalo? Libaka kikuli naalata kueza cwalo. (Mareka 1:40, 41) Jesu naabonisize hande tulemeno twa Ndatahe ka kulata kutusa batu bane bali mwa butokwi.—Joani 14:9.

    Kacwalo lwakona kukolwa kuli Jehova ni Jesu batabela kulutusa kuli luto ikola bupilo bobunde kwapili!—Samu 72:12-14; 145:16; 2 Pitrosi 3:9.

 ZA KUNAHANISISA

Mulimu ukacinca cwañi miinelo ya mwa lifasi le kuli ibe yeminde?

Bibele ialaba puzo yeo kwa liñolo la MATEU 6:9, 10 ni la DANIELE 2:44.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Bibele ibonisa libaka Mulimu hanaabupile lifasi, fakafelela manyando, ni zekaezahala kwapili mwa lifasi ni babapila mwateñi.

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Ki mañi Mulena wa Mubuso wa Mulimu, mi Mubuso wo ukapetañi?