Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki mañi luli yazamaisa lifasi?

Ki mañi luli yazamaisa lifasi?

Kana muunga kuli ki . . .

  • Mulimu?

  • batu?

  • mutu yomuñwi?

 ZEIBULELA BIBELE

“Lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe.”—1 Joani 5:19.

“Mwanaa Mulimu . . . naa bonahezi kuli a sinye misebezi ya Diabulosi.” —1 Joani 3:8, Toloko ya Lifasi le Linca.

MOMUKONA KUTUSEZWA KI TABA YEO

Mukaziba mabaka hakunani miinelo yetaata mwa lifasi.—Sinulo 12:12.

Mukaba ni libaka la kulumela kuli miinelo mwa lifasi ikacinca kuba yeminde.—1 Joani 2:17.

 KANA LULI LWASWANELA KULUMELA ZEIBULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka amalaalu:

  • Satani upalezwi kubusa. Jehova ulelile kufelisa puso ya Satani mwa lifasi. Usepisa ‘kuyundisa Diabulosi,’ ni kufeliseleza bumaswe kaufela bwatahisize Satani. —Maheberu 2:14.

  • Mulimu uketile Jesu Kreste kuli abuse lifasi. Jesu ushutanela kwahule hahulu ni mubusi yasituhu wa lifasi le, ili yanani buitati. Mulimu usepisa cwana ka za mwakabuseza Jesu: “Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku . . . A ba liulule ku ba ba limba, ba ba ba nyandisa.”—Samu 72:13, 14.

  • Mulimu hakoni kupuma. Bibele ibulela hande kuli: ‘Mulimu hakoni kupuma.’ (Maheberu 6:18) Jehova hasepisa kueza nto yeñwi, kuswana feela inge kuli uezize kale nto yeo! (Isaya 55:10, 11) “Mubusi wa lifasi le u ka lundulwa.”—Joani 12:31.

 ZA KUNAHANISISA

Kukaba cwañi mwa lifasi mubusi walona hasalunduzwi?

Bibele ialaba puzo yeo kwa liñolo la SAMU 37:10, 11 ni la SINULO 21:3, 4.