Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki Mañi ya Zamaisa Lifasi?

Ki Mañi ya Zamaisa Lifasi?

Kana mu nga kuli . . .

  • ki Mulimu?

  • ki batu?

  • ki mutu yo muñwi?

 ZE I BULELA BIBELE

“Lifasi kamukana li mwa maata a ya maswe.”—1 Joani 5:19.

“Mwanaa Mulimu . . . naa bonahezi kuli a sinye misebezi ya Diabulosi.”—1 Joani 3:8, Toloko ya Lifasi le Linca.

MO MU KONA KU TUSEZWA HAIBA MU ZIBA TABA YEO

Mu ka ziba mabaka ha ku na ni miinelo ye taata mwa lifasi.—Sinulo 12:12.

Mu ka ba ni libaka la ku lumela kuli miinelo mwa lifasi i ka ba ye minde.—1 Joani 2:17.

 KANA LWA KONA KU LUMELA LULI ZE I BULELA BIBELE?

Eni, sihulu ka mabaka a malaalu:

  • Satani u palezwi ku busa. Jehova u tamehile ku felisa puso ya Satani. U sepisa ku “yundisa . . . Diabulosi,” ni ku feliseleza bumaswe kaufela bwa tahisize Satani.—Maheberu 2:14.

  • Mulimu u ketile Jesu Kreste kuli a buse lifasi. Jesu u shutanela kwahule ni mubusi ya situhu wa lifasi le, ili ya na ni buitati. Mulimu u sepisa cwana ka za mwa ka buseza Jesu ha ka ba mulena: “Ya fokozi, ni ya shebile, u ka ba utwela butuku. . . A ba liulule ku ba ba limba, ba ba ba nyandisa.”—Samu 72:13, 14.

  • Mulimu ha koni ku puma. Bibele i bulela hande kuli: ‘Mulimu ha koni ku puma.’ (Maheberu 6:18) Jehova ha sepisa ku eza nto ye ñwi, ku swana feela inge kuli u ezize kale nto yeo! (Isaya 55:10, 11) “Mubusi wa lifasi le u ka lundulwa.”—Joani 12:31.

 LITABA ZA KU NAHANISISA

Ku ka ba cwañi mwa lifasi mubusi wa lona ha sa lunduzwi?

Bibele i alaba puzo yeo kwa liñolo la SAMU 37:10, 11 ni kwa liñolo la SINULO 21:3, 4.

Muitute Zeñata

TABA YENDE YEZWA KU MULIMU!

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Bibele ibonisa libaka Mulimu hanaabupile lifasi, fakafelela manyando, ni zekaezahala kwapili mwa lifasi ni babapila mwateñi.