Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 4

Ki Kabakalañi Halutolokile Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca?

Ki Kabakalañi Halutolokile Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Kaemba kakazwa kwa toloko ya Symmachus kakanani libizo la Mulimu kwa Samu 69:31. Toloko ye ki ya mwa lilimo za ma 200 C.E. kamba za ma 300 C.E.

Ka lilimo zeñata, Lipaki za Jehova nebaitusisanga Libibele zeshutana-shutana, kulihatisa, ni kuliabela kwa batu. Kono cwale selulemuha kuli lutokwa kutoloka Bibele yenca, yene ikatusa hande batu kuba ni “zibo ye nepahezi ya ku ziba niti.” Mi tato ya Mulimu kwa batu kaufela ki ya kuli babe ni zibo yeo. (1 Timotea 2:3, 4) Ka mukwa ocwalo, mwa silimo sa 1950 lwakala kuzwisa likalulo za Bibele yaluna yeñozwi mwa puo yeitusiswa ka nako ya cwale, yona Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca mwa puo ya Sikuwa. Bibele ye, itolokilwe ka busepahali ni ka kunepahala mwa lipuo zefitelela 130.

Nekutokwahala Bibele yebunolo kuiutwisisa. Lipuo zacincanga hamulaho wa nako, mi Libibele zeñata linani manzwi asautwisisehi kamba manzwi ebatuhezi kuitusisa batu ka nako ya cwale, ili manzwi ataata kuautwisisa. Hape kufumanwi miputo yakale hahulu kufita yemiñwi, ili miputo yenepahezi hahulu, mi miputo yeo itahisize kuli batu bautwisise hande lipuo za Bibele za Siheberu, Siarami ni Sigerike.

Nekutokwahala Bibele yetolokile linzwi la Mulimu ka busepahali. Kufita kucinca zeñozwi mwa linzwi la Mulimu, batoloki ba Bibele baswanela kutoloka ze mwa miputo ya Bibele ya kwa makalelo ka busepahali. Kono mwa Libibele zeñata, libizo la Mulimu, lona la Jehova, lizwisizwe mwa Mañolo Akenile.

Nekutokwahala Bibele yefa tumbo ku Musimululi wayona. (2 Samuele 23:2) Sina mutala okwatasi mouboniseza, mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca, libizo la Jehova likutiselizwe mwa libaka zebato ba 7,000 mone lifumaneha mwa miputo ya Bibele ya kale hahulu. (Isaya 12:2) Bakeñisa kuli Bibele ye, itolokilwe hamulaho wa kueza lipatisiso zenetandile lilimo zeñata, ki yende kuibala kakuli itolokile mihupulo ya Mulimu ka kuutwahala. Kusina taba ni kuli munani Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca mwa puo yamina kamba kutokwa, lumisusueza kuba ni tomahanyo yende ya kubalanga Linzwi la Jehova ka zazi ni zazi.—Joshua 1:8; Samu 1:2, 3

  • Ki kabakalañi hane luboni kuli kutokwahala toloko yenca ya Bibele?

  • Ki nto mañi yaswanela kuezanga ka zazi ni zazi mutu yabata kuituta tato ya Mulimu?