Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 20

Sitopa Sesietelela Sisebeza Cwañi Kacenu?

Sitopa Sesietelela Sisebeza Cwañi Kacenu?

Sitopa Sesietelela sa mwa miteñi ya baapositola

Kubaliwa liñolo lelizwa kwa sisitopa sesietelela

Mwa miteñi ya baapositola, sikwatanyana sa “baapositola ni baana-bahulu mwa Jerusalema” nesisebelize sina sitopa sesietelela sene sieza likatulo za butokwa zenetusa puteho ya Bakreste babatozizwe kaufela. (Likezo 15:2) Kabakala kuli nebabuisananga zeatalusa Mañolo ni kulatelela ketelelo ya moya wa Mulimu nebafitanga fa katulo yene balumelelana ni yona kaufelaa bona. (Likezo 15:25) Muezezo wo usalatelelwa ni kacenu.

Sitopa Sesietelela siitusiswa ki Mulimu kueza tato yahae. Mizwale babatozizwe baba mwa Sitopa Sesietelela baisa hahulu pilu kwa Linzwi la Mulimu mi banani hahulu yeloseli ya mouswanela kupetelwa musebezi waluna ni ya kualaba lipuzo zeama bulapeli. Bakopananga sunda ni sunda kunyakisisa butokwi bwa mizwale baluna ba mwa lifasi kaufela. Sina mone kuezezwanga mwa miteñi ya baapositola, litaelo zetomile fa Bibele lifiwanga ka kuitusisa mañolo kamba baokameli ba maeto ni ka linzila zeñwi. Kueza cwalo kutusa batu ba Mulimu kuswalisana mwa likezo ni kuba ni maikuto aswana. (Likezo 16:4, 5) Sitopa Sesietelela siokamela musebezi wa kulukisa lico za kwa moya, mi sisusueza mizwale kaufela kubeya musebezi wa kukutaza Mubuso mwa sibaka sapili mwa bupilo bwabona, ni kuokamela musebezi wa kuketa mizwale babaswanela kufiwa buikalabelo.

Sitopa Sesietelela silatelela ketelelo ya moya wa Mulimu. Sitopa Sesietelela sitalimela ku Mubusi wa Pupo Kamukana Jehova, ni ku Jesu, yena Toho ya puteho kusifa ketelelo. (1 Makorinte 11:3; Maefese 5:23) Mizwale baba mwa Sitopa Sesietelela habaikutwi kuli ki baeteleli ba batu ba Mulimu. Bona hamohocwalo ni Bakreste kaufela babatozizwe, “ba zwelapili ku latelela Ngunyana [Jesu] kai ni kai kwa ya.” (Sinulo 14:4) Mizwale baba mwa Sitopa Sesietelela baitebuhanga hahulu halu babeya mwa litapelo zaluna.

  • Ki bo mañi bane bali mwa sitopa sesietelela sa mwa miteñi ya baapositola?

  • Sitopa Sesietelela kacenu sikupanga cwañi ketelelo ya Mulimu?