Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 27

Sifalana sa Libuka sa Kwa Ndu ya Mubuso Sikona Kulutusa Cwañi?

Sifalana sa Libuka sa Kwa Ndu ya Mubuso Sikona Kulutusa Cwañi?

Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

Kana nemuka tabela kueza lipatisiso kuli muekeze kwa zibo yamina ya Bibele? Kana ku zebulezwi mwa Bibele, kunani liñolo leliñwi, mutu yomuñwi, sibaka sesiñwi, kamba nto yeñwi, zemubata hahulu kuziba? Kamba kana semunahanile ka za haiba Linzwi la Mulimu lakona kumitusa mwa butata bwamina? Haiba kucwalo, muitusise sifalana sa libuka sa kwa Ndu ya Mubuso.

Sifalana sa libuka sinani lika zekona kumitusa kueza lipatisiso. Mwendi hamuna lihatiso zetomile fa Bibele kaufela za Lipaki za Jehova ze mwa puo yamina. Kono sifalana sa libuka sa kwa Ndu ya Mubuso sinani buñata bwa lihatiso zehatisizwe cwanoñu fa. Hape sakona kuba ni Libibele zeshutana-shutana, dikishinari yende, ni libuka zeñwi zetusa kwa lipatisiso. Mulukuluhile kuitusisa sifalana sa libuka, pili mikopano isika kalisa kale ni hasamulaho wa mikopano. Haiba mwa sifalana sa libuka kunani kompyuta, ikana yaba ni progilamu ya Watchtower Library. Yeo ki progilamu ya fa kompyuta yenani buñata bwa lihatiso zaluna, mi inani kalulo yebunolo kuitusisa, yemukona kuitusisa kueza patisiso fa taba yeñwi, linzwi, kamba liñolo leliñwi la mwa Bibele.

Sifalana sa libuka situsa babaiñolisize mwa Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa. Mwakona kuitusisanga sifalana sa libuka sa kwa Ndu ya Mubuso hamuitukiseza lingambolo zamina. Muokameli wa Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa ki yena yabona za sifalana sa libuka. Mi ki yena yanani buikalabelo bwa kubona teñi kuli kunani lihatiso zenca mwa sifalana ni kuli lihatiso libeilwe hande ka bukwala. Yena kamba yaituta ni mina Bibele wakona kumibonisa mwakufumanela litaba zemutokwa. Nihakulicwalo, hakuna buka ya mwa sifalana yeswanela kuzusiwa mwa Ndu ya Mubuso. Kono luswanela kuitusisa libuka ka pabalelo mi haluswaneli kuñola-ñola mwateñi.

Bibele italusa kuli, kuli ‘luzibe za Mulimu,’ lulukela kuitakaleza kubata zibo yeo “sina maluo apatilwe mwa mubu.” (Liproverbia 2:1-5) Mwakona kukalisa patisiso yamina ka kuitusisa sifalana sa libuka sa kwa Ndu ya Mubuso.

  • Ki lika mañi zetusa kwa kueza patisiso ze mwa sifalana sa libuka sa kwa Ndu ya Mubuso?

  • Ki bo mañi babakona kumitusa kuziba mwakuitusiseza hande sifalana sa libuka?