France

Poland

Russia

Jesu Kreste naabulelezi balateleli bahae kuli: “Liseli lamina limonyehele batu cwalo, kuli babone misebezi yamina yeminde mi bakanyise Ndataa mina ya kwa lihalimu.” (Mateu 5:16) Ka kulatelela taelo yeo, luitusisa hande lika za cwale za bumapangapanga, hamohocwalo ni Intaneti. Webusaiti yaluna, yona ya jw.org, ki yona sibaka saluna luli fokunani litaba zebalumela Lipaki za Jehova ni misebezi yebapeta. Ki lika mañi zefumaneha fateñi?

Kunani likalabo za Bibele za lipuzo zebabuzanga batu hañata. Mwakona kufumana likalabo za lipuzo zeñwi za butokwa hahulu zebabuzanga batu. Ka mutala, matrakiti ali, Kana Manyando Akafela Muta Omuñwi? ni Kana Luli Babashwile Bakapila Hape? afumaneha fa Intaneti mwa lipuo zefitelela 600. Hape mwakona kufumana Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca mwa lipuo zefitelela 130 ni lihatiso za kuituta ka zona Bibele lisikai, kukopanyeleza cwalo ni buka ya Bibele I Lutañi Luli? ni limagazini zenca za Tawala ya Mulibeleli ni Muzuhe! Buñata bwa lihatiso ze, mwakona kulibala kamba kuliteeleza fa Intaneti kamba kuikungela zona mwa mifuta yezibahala hahulu, inge cwalo mufuta wa MP3, wa PDF, kamba wa EPUB. Mi mane mwakona kuhatiseza mutu yatabela makepe asikai a hatiso yefumaneha mwa puo yahae! Lihatiso ze mwa mufuta wa vidio zafumaneha mwa lipuo zeñata za bo susu. Mwakona kuunga fa Intaneti lipapali za mwa Bibele za kuteeleza feela, lipapali za Bibele, ni lipina zende zemukona kuteeleza hamuishumusa.

Kunani litaba za niti ka za Lipaki za Jehova. Hape kubeiwanga litaba zenca ni lividio za musebezi waluna wa mwa lifasi kaufela, miinelo yebaipumana ku yona Lipaki za Jehova, ni misebezi yaluna ya kutusa batu baba mwa kozi. Kubeiwanga ni litaba zezibahaza mikopano yemituna yekaezahala ni likeyala za liofisi zaluna za mitai.

Ka kuitusisa ona lika ze kaufela, lumonyehela batu liseli la niti ni mwa libaka ze kwahule hahulu za lifasi. Batu mwa lifasi kaufela basweli kutusiwa ki niti ya mwa Bibele, kukopanyeleza cwalo ni babapila kwa sibaka sesibata hahulu sesibizwa Antarctica. Lulapela kuli “linzwi la Jehova lizwelepili kuhasana kapili” mwa lifasi kaufela, kuli Mulimu akanyiswe.—2 Matesalonika 3:1.

  • Sibaka saluna sa fa Intaneti sa jw.org sisweli kutusa cwañi batu babañata kuituta niti ya mwa Bibele?

  • Ki lika mañi zene mukatabela kubata fa sibaka saluna sa fa Intaneti?