Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 8

Ki Kabakalañi Haluapalanga Hande Haluli Kwa Mikopano Yaluna?

Ki Kabakalañi Haluapalanga Hande Haluli Kwa Mikopano Yaluna?

Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Philippines

Kana mulemuhile mobaapalezi hande Lipaki za Jehova habali kwa mikopano yabona ya puteho mwa maswaniso a mwa broshuwa ye? Ki kabakalañi haluisanga mamelelo yecwalo kwa ponahalo ni muapalelo waluna?

Kuli lubonise likute ku Mulimu waluna. Ki niti kuli Mulimu haisangi pilu kwa ponahalo yaluna. (1 Samuele 16:7) Nihakulicwalo, halukopana hamoho kulapela Mulimu, takazo yaluna yetuna ki ya kubonisa likute ku Mulimu hamohocwalo ni kwa batu belulapela ni bona. Hane lukayema mwa kuta fapilaa muatuli, kusina kukakanya, neluka bona teñi kuli ponahalo yaluna yabonisa likute ku yena. Ka mukwa oswana, ponahalo yaluna kwa mikopano ibonisa likute lelunani lona ku “Muatuli wa lifasi kaufela,” yena Jehova Mulimu, ni kwa sibaka selu mulapelela ku sona.—Genese 18:25.

Kuli lubonise likuka zelulatelela mwa bupilo. Bibele isusueza Bakreste kuapala “ka buishuwo ni munahano o munde” sina batu ‘babaineezi ku Mulimu.’ (1 Timotea 2:9, 10) Kuapala “ka buishuwo” kutalusa kuli haluswaneli kuapala ka nzila yekatahisa kuli batu baise mamelelo ku luna, ka kuapala liapalo za kuiponahalisa, kamba zetahiseza babañwi litakazo za buozwa, kamba zebelela. Hape kuba ni “munahano o munde” kulutusa kuketa liapalo zende isiñi liapalo zebonisa busafa kamba zetulile tikanyo. Likuka ze, lisa lukonisa kuiketela mufuta wa liapalo zelutabela. Ponahalo yaluna yende yakona “ku kutekisa tuto ya Mupilisi wa luna,” ni ‘kukanyisa Mulimu.’ (Tite 2:10; 1 Pitrosi 2:12) Ka mukwa ocwalo, haiba luapala hande kwa mikopano, lukatahisa kuli babañwi baange hande bulapeli bwaluna ku Jehova.

Musike mwapalelwa kutaha kwa mikopano bakeñisa liapalo zemunani zona. Liapalo zaluna zakona kuba zeswanela, zekenile, ni zebonahala hande, niha lisatuli kamba kubuheha.

  • Ki kabakalañi haluswanela kuapala hande halulapela Mulimu?

  • Ki likuka mañi zelutusa haluketa liapalo zeluswanela kuapala ni moluswanela kubonahalela?