Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 22

Ki Misebezi Mañi Yeezwa fa Ofisi ya Mutai?

Ki Misebezi Mañi Yeezwa fa Ofisi ya Mutai?

Solomon Islands

Canada

South Africa

Lubasi lwa Betele lusebeza mwa makolo ashutana-shutana kutokomela musebezi wa kukutaza mwa naha iliñwi kamba mwa linaha lisikai. Bakona kubeleka mwa likwata za batoloki, kuhatisa limagazini, kumameka libuka, kubelekela mwa libulukelo la lihatiso, kubelekela mwa sibaka sesitalima za mulumo ili kueza lipina, lipapali za litaba za mwa Bibele ni lividio, kamba kupeta misebezi yemiñwi yetokwahala mwa sibaka sesiokamelwa ki mutai wabona.

Katengo ka Mutai kaokamela musebezi oezwa fa ofisi ya mutai. Sitopa Sesietelela siketanga Katengo ka Mutai ka baana-bahulu babalaalu kamba babafitelela fo babakwanisize zetokwahala kuli baokamele ofisi ya mutai. Katengo kao, kazibisanga Sitopa Sesietelela za zwelopili ya musebezi mwa sibaka sekaokamela ni kusizibisa za butata bufi kamba bufi bobukana bwaba teñi. Lipiho zeo, litusanga Sitopa Sesietelela kuketa litaba zeswanela kubeiwa mwa lihatiso za kwapili, ni zeswanelwa kunyakisiswa kwa mikopano ya puteho ni kwa mikopano yemituna. Bayemeli ba Sitopa Sesietelela balumiwanga kamita kuli bapotele mitai ni kuyofa ketelelo kwa Tutengo Twa Mitai ka motuswanela kupetela misebezi yatona. (Liproverbia 11:14) Mukopano oipitezi obanga ni ngambolo yefiwa ki muyemeli wa ofisi yetuna yeetelela, walukiswanga ka mulelo wa kususueza mizwale babapila mwa sibaka sesiokamelwa ki mutai.

Ofisi ya mutai ifanga tuso kwa liputeho ze mwa sibaka seiokamela. Fa ofisi ya mutai, kunani mizwale babanani buikalabelo bwa kufa tumelezo ya kutoma liputeho zenca. Mizwale ba fa ofisi ya mutai hape baetelelanga musebezi wa mapaina, balumiwa, ni baokameli ba mipotoloho bababelekela mwa sibaka sesiokamelwa ki mutai. Balukisanga mikopano ya mupotoloho ni mikopano yemituna, kuzamaisa musebezi wa kuyaha Mandu A Mubuso amanca, ni kubona teñi kuli lihatiso zalumelwa kwa liputeho ka kuya ka butokwi bwa puteho ni puteho. Misebezi kaufela yeezwa fa mutai itahisa kuli musebezi wa kukutaza upetiwe hande.—1 Makorinte 14:33, 40.

  • Tutengo Twa Mitai tutusa cwañi Sitopa Sesietelela?

  • Ofisi ya mutai ipeta misebezi mañi?