Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 9

Lukona Kuitukiseza Cwañi Hande Mikopano?

Lukona Kuitukiseza Cwañi Hande Mikopano?

Cambodia

Ukraine

Haiba muituta Bibele ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova, mwendi mwaitukisezanga cimo tuto ni tuto. Kuli mikopano ya puteho ilutuse hande, ki hande kuitukisezanga cimo lusika ya kale kwa mikopano. Lukona kuitukiseza hande haluba ni tomahanyo yende.

Mukete nako ni sibaka komuka balelanga. Mukona kuisa hande pilu ku zemubala ka nako mañi? Kana ki kakusasana musika kalisa kale misebezi yamina kamba ki busihu banana hase baile kwa kulobala? Niha musakoni kubala ka nako yetelele, mukete nako yemukona kubalanga ka yona, mi musike mwatuhelela nto ifi kamba ifi kumifilikanya. Mubate sibaka sesikuzize, mi muzwise lika zekona kumifilikanya. Mwakona kueza cwalo ka kutimanga wayalesi, TV, ni luwaile lwa kufumbata. Kulapelanga pili musika kalisa kale kubala kuka miimulula kwa lipilaelo zemukana mwaba ni zona lizazi leo, ili nto yeka mitusa kuisa mamelelo kwa Linzwi la Mulimu.—Mafilipi 4:6, 7.

Mulale likalabo, mi muitukiseze kuyo alaba. Hamuitukiseza, mukale pili kuutwisisa zeibulela taba yemubala ka bukuswani. Munahane toho ya taba ya kauhanyo kamba taba yemubala, munyakisise ka mo litohonyana liswalisanela ni taba yebulelwa, mi munyakisise maswaniso hamohocwalo ni lipuzo za lundululo zetunumeka lisupo zetuna. Kihona mukabala paragilafu ni kubata likalabo za lipuzo zebuzizwe. Mubale mañolo abonisizwe, mi munahane ka mo mañolo ao aswalisanela ni litaba zeñozwi. (Likezo 17:11) Hase mufumani kalabo ya puzo, mwakona kulala mwa paragilafu linzwi kamba manzwi a butokwa, ili aka mitusa kuhupula kalabo yeo. Cwale kwa mikopano, haiba mwatabela mwakona kuyemisa lizoho lamina ni kualaba ka bukuswani ka kuitusisa manzwi amina.

Ka kunyakisisanga litaba zeshutana-shutana zeitutiwa kwa mikopano sunda ni sunda, mukaekeza litaba zenca mwa ‘sibulukelo sa bufumu’ bwamina bwa zibo ya Bibele. —Mateu 13:51, 52.

  • Ki tomahanyo mañi yemukona kuba ni yona kuli muitukisezange mikopano?

  • Mukona kuitukiseza cwañi kuyo alaba kwa mikopano?