Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 19

Ki Mañi Mutanga Yasepahala Yanani Kutwisiso?

Ki Mañi Mutanga Yasepahala Yanani Kutwisiso?

Kaufelaa luna lwatusiwa ki lico za kwa moya

Nakonyana pili Jesu asika shwa kale, naaambozi kwa mukunda ni balutiwa bahae babane, bo Pitrosi, Jakobo, Joani, ni Andreasi. Jesu hanaanzaa polofita ka za sisupo sa kuba teñi kwahae mwa mazazi a maungulelo, naabuzize puzo ya butokwa ye: “Ki mañi luli mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso, yo Mulenaa hae a mu ketile ku babalela batanga ba hae, ku ba fa lico za bona ka nako ye swanela?” (Mateu 24:3, 45; Mareka 13:3, 4) Jesu naakolwisa balutiwa bahae kuli ka kuba “Mulenaa” bona, naakaketa batu bane bakazwelapili kufanga balateleli bahae lico za kwa moya mwa nako ya maungulelo. Mutanga yo neikaba bo mañi?

Ki kakwatanyana ka balateleli ba Jesu babatozizwe. “Mutanga” yo ki yena Sitopa Sesietelela sa Lipaki za Jehova. Ufa lico za kwa moya kwa balapeli ba Jehova ka nako yeswanela. Luitingile ku mutanga yasepahala yo, yazwelapili kulufa “kabelo [yaluna] ya lico ka nako ye swanela.”—Luka 12:42.

Mutanga ubabalela ba ndu ya Mulimu. (1 Timotea 3:15) Jesu naafile mutanga yo buikalabelo bobutuna bwa kutokomela musebezi opetiwa mwa kalulo ya fa lifasi ya kopano ya Jehova, ili buikalabelo bobuama kubabalela maluwo, kuetelela musebezi wa kukutaza, ni kululuta ka kuitusisa liputeho zaluna. Ka mukwa ocwalo, kuli “mutanga ya sepahala ya na ni kutwisiso” alufe zelutokwa ka nako yelu litokwa, uabelanga lico za kwa moya ka lihatiso zeluitusisanga mwa bukombwa, hamohocwalo ni ka lingambolo zefiwanga kwa mikopano yaluna ya puteho ni mikopano yemituna.

Mutanga yo wasepahala kwa niti ye mwa Bibele ni kwa musebezi wafilwe wa kukutaza taba yende, mi ubonisa kutwisiso ka mwababalelela hande lika kaufela fa lifasi zabeile Kreste mwa pabalelo yahae. (Likezo 10:42) Jehova usweli kutusa batu babañata kuba Lipaki zahae, mi utusa mutanga yasepahala yanani kutwisiso kubafa lico za kwa moya ka buñata.—Isaya 60:22; 65:13.

  • Ki mañi yanaaketilwe ki Jesu kuli afange balutiwa bahae lico za kwa moya?

  • Mutanga yasepahala ubonisa busepahali ni kutwisiso ka mukwa ufi?