Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 24

Musebezi Waluna wa Mwa Lifasi Kaufela Ulifelwa Cwañi?

Musebezi Waluna wa Mwa Lifasi Kaufela Ulifelwa Cwañi?

Nepal

Togo

Britain

Silimo ni silimo kopano yaluna ihatisanga ni kuhasanya Libibele ni lihatiso zeñwi zeñata-ñata kusina tifo. Luyahanga ni kubabalela Mandu A Mubuso ni liofisi za mitai. Lubabalela batu babasebeleza fa Betele ni balumiwa babañata, mi hakuba ni kozi, lwafanga lituso za kuimulula batu babawezwi ki kozi. Hakulicwalo, mukana mwaipuza kuli: ‘Lika zeo kaufela lilifelwa cwañi?’

Batu mwa kopano yaluna habalifiswi masheleñi, habatokwi kufa za bulishumi, kamba kufanga likoleko. Nihaike kuli kulifela musebezi waluna wa kukutaza kutokwa masheleñi amañata, halukupangi masheleñi kwa batu. Lilimo zefitelela zemwanda kwamulaho, hatiso yabubeli ya magazini ya Tawala ya Mulibeleli neibulezi kuli lwaziba kuli Jehova ki yena yalutusa ni kuli “haluna kukupa mutu kuli alutuse,” mi lwali kuba lueze cwalo!—Mateu 10:8.

Misebezi yaluna ilifelwa ka linubu za kuitatela. Batu babañata baitebuha musebezi waluna wa kuluta batu Bibele, mi bafanga linubu za kutusa kwa musebezi wo. Ni bona Lipaki ka sibili baitatelanga kufana nako, maata, masheleñi, ni maluo amañwi kwa kueza tato ya Mulimu mwa lifasi kaufela. (1 Makolonika 29:9) Kwa Ndu ya Mubuso ni kwa mikopano ya mupotoloho ni mikopano yemituna, kubeiwanga tumbokisi twa linubu kuli batu babaitatela kufa linubu babeye mwateñi. Mi hape linubu zakona kufiwa ka kuitusisa webusaiti yaluna ya jw.org. Hañata masheleñi aamuhelwanga sina linubu azwanga kwa batu babasika fuma, babaswana sina mbelwa yashebile yanaalumbilwe ki Jesu, ili yanaabeile tusheleñi totubeli twa muwayawaya mwa sibulukelo sa kwa tempele. (Luka 21:1-4) Ka mukwa ocwalo, mañi ni mañi wakona kamita ‘kubeyanga sesiñwi kwatuko’ sakafa “ka mwaatulezi mwa pilu yahae.”—1 Makorinte 16:2; 2 Makorinte 9:7.

Lunani buikolwiso bwa kuli Jehova ukazwelapili kususueza batu babatabela ‘kumukuteka ka tutu yabona,’ ka kutusa kwa musebezi wa kukutaza Mubuso kuli tato yahae ipetiwe. —Liproverbia 3:9.

  • Ki sika mañi sesitahisa kuli kopano yaluna ishutane ni bulapeli bobuñwi?

  • Linubu zefiwa ka kuitatela liitusiswanga cwañi?