Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 5

Mukafumanañi Kwa Mikopano Yaluna ya Sikreste?

Mukafumanañi Kwa Mikopano Yaluna ya Sikreste?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Batu babañata batuhezi kuyanga kwa likeleke bakeñisa kuli habafumani ketelelo yebatokwa ya kuziba Mulimu kamba kuomba-ombiwa. Hakuli cwalo, ki kabakalañi hamuswanela kuyanga kwa mikopano ya Sikreste ya Lipaki za Jehova? Ki lika mañi zemuka fumana kwa mikopano yeo?

Mukaba ni tabo ya kuba mwahalaa batu babanani lilato, ili babaiyakatwa babañwi. Mwa miteñi ya baapositola, Bakreste nebaonga-ongilwe ka liputeho, mi nebabanga ni mikopano yene ibatusa kulapela Mulimu, kuituta Mañolo, ni kususuezana. (Maheberu 10:24, 25) Hane bafumanehanga kwa mikopano yeo kone babonisana lilato, nebaikutwanga kuli bamwahalaa balikani sakata, bona mizwale ni likaizeli babona ba Sikreste. (2 Matesalonika 1:3; 3 Joani 14) Ni luna lulatelela mutala wa Bakreste ba mwa miteñi ya baapositola, mi kueza cwalo kulutahiseza tabo.

Kuituta mwakusebeliseza likuka za Bibele kuka mitusa. Sina mone kuinezi mwa miteñi yene iñolwa Bibele, baana, basali, ni banana, kaufela bakopananga hamoho. Mizwale babakona kuluta baitusisanga Bibele kulutusa kuziba mwakusebeliseza likuka zayona mwa bupilo bwaluna bwa ka zazi ni zazi. (Deuteronoma 31:12; Nehemia 8:8) Mañi ni mañi wakona kuabana mwa lipuisano ni kuopela lipina, ili litukiso zelutusa kubonisa sepo yaluna ya Sikreste.—Maheberu 10:23.

Tumelo yamina ku Mulimu ikatiiswa. Muapositola Paulusi naabulelezi yeñwi ya liputeho za mwa miteñi yahae kuli: “Ni nyolezwi ku mi bona, . . . kuli lu susuezane mwahalaa luna, ka tumelo ya yo muñwi ni yo muñwi, ya mina ni ya ka.” (Maroma 1:11, 12) Kukopana kamita kwa mikopano ya Sikreste ni balumeli babañwi, kutiisa tumelo yaluna mi kulutusa kupila ka kulumelelana ni likuka za Bibele.

Lumimema kufumaneha kwa mukopano otatama wa puteho yaluna kuli mufumane tuso yebulezwi fahalimu. Mukaamuhelwa hande. Mikopano kaufela ki ya mahala, mutu hatokwi kulifa sesiñwi, mi hakuna koleko yeamuhelwanga.

  • Mikopano yaluna ya puteho iezwa ka kulatelela mutala ufi?

  • Kufumanehanga kwa mikopano ya Sikreste kulutusa cwañi?