Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 11

Ki Kabakalañi Haluyanga Kwa Mikopano Yemituna?

Ki Kabakalañi Haluyanga Kwa Mikopano Yemituna?

Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Ki kabakalañi batu ba, hababonahala kutaba cwana? Ba kwa mukopano waluna omuñwi omutuna. Sina batanga ba Mulimu ba kwaikale bane balaezwi kukopananga halaalu ka silimo, lwanyolelwanga kukopana hamoho ka sikwata sesituna. (Deuteronoma 16:16) Silimo ni silimo, lwabanga ni mikopano yemituna yemilaalu: mikopano ya mupotoloho yemibeli ili yeo omuñwi ni omuñwi wayona utanda lizazi lililiñwi, ni mukopano omutuna wa mazazi amalaalu. Mikopano ye ilutusa cwañi?

Itiisa lilato la Sikreste lelimwahalaa luna. Sina feela Maisilaele hane babanga ni tabo hane balumbeka Jehova kwa “mikopano,” ni luna lwatabanga halulapela hamoho ni babañwi kwa mikopano yeipitezi. (Samu 26:12; 111:1) Mikopano ye ilufanga kolo ya kukopana ni kueza siango ni Lipaki babañwi babazwa mwa liputeho zeñwi kamba mane babazwa kwa linaha lisili. Ka nako ya musihali halucanga lico hamoho fa sibaka sa mikopano, lubanga ni kolo ya kuekeza kwa palo ya balikani baluna. (Likezo 2:42) Kwa mikopano yemituna ye, luiponelanga lilato leliswalisanisa ‘kopano ya mizwale baluna kaufela’ mwa lifasi.—1 Pitrosi 2:17.

Ilutusanga kueza zwelopili ya kwa moya. Maisilaele hape nebatusizwe hane ‘bautwisisize manzwi’ a mwa Mañolo ane batalusezwa. (Nehemia 8:8, 12) Ni luna lwaitebuha lituto za Bibele zeluitutanga kwa mikopano yaluna yemituna. Tukiso ya lizazi ni lizazi ibanga ni toho ya taba yetomile fa Liñolo la mwa Bibele. Luitutanga kueza tato ya Mulimu mwa bupilo bwaluna kwa lingambolo zetabisa, lingambolo za ka kutatamana, ni liponiso. Kuteeleza ku zeezahezi mwa bupilo bwa balumeli babañwi babatiyela butata bobutiswa ki kuba Bakreste mwa mazazi ataata a, kwalususuezanga. Kwa mikopano yemituna, lipapali za batu babatinile mikanjo lilutusanga kubona mone liezahalezi luli litaba za mwa Bibele, mi lilulutanga lituto za butokwa. Kwa mukopano ni mukopano omutuna, kubanga ni kolobezo ya batu bababata kubonisa buineelo bwabona ku Mulimu.

  • Ki kabakalañi mikopano yemituna haitahisanga tabo?

  • Kufumaneha kwa mikopano yemituna kukona kumitusa cwañi?