Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 10

Kulapela Sina Lubasi Kutalusañi?

Kulapela Sina Lubasi Kutalusañi?

South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Kuzwa mwa linako za kwamulaho, Jehova ubatanga kuli mabasi abange ni nako ya kuina hamoho kutiisa silikani sabona ni yena ni kutiisa mabasi abona. (Deuteronoma 6:6, 7) Kona libaka Lipaki za Jehova hababanga ni nako sunda ni sunda ya kulapela hamoho sina lubasi, ka nako yeo, banyakisisanga litaba za Mulimu zekona kutusa lubasi lwabona mi baezanga cwalo ka nzila yetahisa kuli mañi ni mañi aikutwe kulukuluha. Niha mupila munosi, kubanga ni nako yecwalo kumifa kolo yende ya kusutelela ku Mulimu ka kunyakisisa litaba za mwa Bibele zemutabela kuituta.

Nako ya kulapela sina lubasi ilutusa kusutelela ku Jehova. “Mu sutelele ku Mulimu, mi u ka sutelela ku mina.” (Jakobo 4:8) Lukona kuziba hande Jehova haluituta za tulemeno twahae ni likezo zahae kuzwelela mwa Bibele, lona Linzwi lahae. Nzila yebunolo yelukona kukala ka yona kulapela sina lubasi ki kubala hamoho Bibele ka kutumusa, mi mwendi lwakona kulatelela tomahanyo ya sunda ni sunda ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa. Mañi ni mañi mwa lubasi wakona kufelwa cimo kalulo ya kubala, mi hamulaho lubasi kaufela lwakona kubuisana zebaitutile mwa Mañolo.

Nako ya kulapela sina lubasi itahisa kuli lubasi luswalisane hamoho. Kutwano yemwahalaa batu babanyalani, ni yemwahalaa bashemi ni bana, itiyanga hahulu habaituta Bibele hamoho sina lubasi. Nako ya kulapela sina lubasi iswanela kuba nako ya tabo, ya kozo, ili nako yeo mañi ni mañi mwa lubasi anyolelwa kufumanehanga teñi sunda ni sunda. Kulikana ni lilimo za bana babona, bashemi bakona kuketa litaba za kubuisana zekona kutusa bana, mi mwendi bakona kuitusisa litaba ze mwa lihatiso za Tawala ya Mulibeleli kamba za Muzuhe! kamba zefumaneha fa webusaiti yaluna ya jw.org. Mwakona kuikambota za butata bobuñwi bobakopana ni bona bana bamina kwa sikolo ni kuikambota mobakona kutalimanela ni butata bo. Mwakona kubuha vidio yebuhisizwe fa JW Broadcasting (ili fa tv.jw.org) mi hasamulaho ni kuikambota zemuitutile mwateñi. Mwakona kuitukisezanga lipina zekaopelwa kwa mikopano ni kuikatulusa ka liconyana hamohocwalo ni lino hamulaho wa kulapela sina lubasi.

Nako yende ye, yemutanda sunda ni sunda kulapela Jehova hamoho ikatusa mañi ni mañi mwa lubasi kuikola kuituta Linzwi la Mulimu, mi Mulimu ukafuyola hahulu buikatazo bwamina.—Samu 1:1-3.

  • Ki kabakalañi halubanga ni nako ya kulapela sina lubasi?

  • Bashemi bakona kuezañi kuli mañi ni mañi mwa lubasi aikolange tukiso ye, ya kulapela sina lubasi?