Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 14

Ki Likolo Mañi Zelukiselizwe Mapaina?

Ki Likolo Mañi Zelukiselizwe Mapaina?

United States

Sikolo sa Giliadi, kwa Patterson, mwa New York

Panama

Lipaki za Jehova sebazibahalile ka nako yetelele ka likolo zeluta litaba za Mulimu. Babaneelanga nako yabona yeñata kwa musebezi wa kukutaza za Mubuso, balukiselizwe likolo zeipitezi ilikuli bakone ‘kupeta bukombwa bwabona ka kutala.’—2 Timotea 4:5.

Sikolo sa Sebelezo ya Bupaina. Kwa mafelelezo a silimo sahae sapili mwa sebelezo ya nako kaufela, paina ukenanga sikolo sa mazazi asilezi sesikona kubela kwa Ndu ya Mubuso yeli bukaufi ni kwapila. Mulelo wa sikolo se, ki kutusa paina kusutelela hahulu ku Jehova, kuba ni buanyu mwa likalulo kaufela za bukombwa, ni kumutusa kuzwelapili kusebeleza Mulimu ka busepahali.

Sikolo sa Bakutazi ba Mubuso. Sikolo sa likweli zepeli se, silukiselizwe kuluta mapaina babanani yeloseli ili babaitakaleza kusiya libaka kobapila ni kuyo sebeleza kobatokwahala. Ka mubulelelo omuñwi bali, “Ki na yo, u lume na!” ili kulikanyisa Mukutazi yomutuna ka kufitisisa yakile asebeleza fa lifasi, yena Jesu Kreste. (Isaya 6:8; Joani 7:29) Kuyo belekela kwa libaka ze kwahule ni kobapila, kuama kuitwaeza bupilo bobubunolo. Lizo, muinelo wa sibaka, ni lico, likona kuba zeshutana hahulu ni zebatwaezi. Mwendi mane bakana batokwa kuituta puo yeñwi. Sikolo se, situsa mizwale ni likaizeli ba makwasha ni babanyalani, ba lilimo zekalela fa 23 ku isa 65, kuba ni mikwa ya kwa moya yebaka tokwa mwa musebezi wabona ni buikoneli bobuka tahisa kuli baitusiswe ka kutala ki Jehova ni kopano yahae.

Sikolo sa Giliadi sa Bibele sa Watchtower. Mwa Siheberu, “Giliadi” italusa “Tutuma ya Bupaki.” Kuzwa fositomelwa Sikolo sa Giliadi ka 1943, batu babafitelela 8,000 babakwazize sikolo se, balumilwe sina balumiwa kuli bayo fa bupaki kwa libaka ze “kwa mafelelezo a lifasi” mi bakonile kutusa batu babañata hahulu. (Likezo 13:47) Balumiwa hane bafitile mwa Peru lwapili, nekusina liputeho mwa naha yeo. Kacenu sekunani liputeho zefitelela 1,000. Balumiwa baluna hane bakalile kusebeleza mwa Japan, nekunani Lipaki babasa fiti fa 10 mwa naha yeo. Kacenu sekunani Lipaki babafitelela 200,000. Lituto za likweli zeketalizoho za Sikolo sa Giliadi, likopanyeleza kuituta Linzwi la Mulimu ka butungi. Mapaina babaipitezi kamba balumiwa babasebeleza mwa simu, bababelekela fa mitai, kamba baokameli ba mipotoloho, bamemiwanga kwa sikolo seo kuli bafiwe lituto zetungile, ilikuli batuse kutiisa musebezi mwa lifasi kaufela.

  • Ki ufi mulelo wa Sikolo sa Sebelezo ya Bupaina?

  • Sikolo sa Bakutazi ba Mubuso silukiselizwe bo mañi?