Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 23

Lihatiso Zaluna Liñolwa ni Kutolokiwa Cwañi?

Lihatiso Zaluna Liñolwa ni Kutolokiwa Cwañi?

Likolo la Bañoli mwa U.S.A

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Kuli lukone kushaela hande “taba yende” kwa “macaba kaufela ni mishobo ni malimi ni batu,” luhatisanga lihatiso mwa lipuo zefitelela 750. (Sinulo 14:6) Lupeta cwañi musebezi otaata wo? Lupeta musebezi wo ka tuso ya mizwale babañolanga litaba babafumaneha mwa linaha zeshutana-shutana ni ka tuso ya sikwata sa batoloki babasebeza ka taata, mi kaufelaa bona ki Lipaki za Jehova.

Litaba liñolwanga pili mwa puo ya Sikuwa. Sitopa Sesietelela siokamela musebezi wa Likolo la Bañoli kwa sibaka sa zamaiso ya musebezi waluna. Likolo le, litalima za musebezi wa bañoli babasebeleza kwa sibaka sa zamaiso ni mwa liofisi za mitai zeñwi. Kuba ni bañoli mwa libaka zeshutana-shutana, kulutusa kuñola litaba zekona kufita kwa lipilu za batu ba lizo zeshutana-shutana, ili kutahisa kuli lihatiso zaluna litabelwe ki batu mwa lifasi kaufela.

Litaba zeñozwi lilumelwanga batoloki. Hase kuezizwe licinceho zeswanela mwa litaba zeñozwi ni kunyatelwa kuli zakona kuitusiswa, litaba zeo zalumelwanga kwa likwata za batoloki mwa lifasi kaufela ka kuitusisa likompyuta, mi batoloki bao batolokanga, kutatuba, ni kubala ka tokomelo litaba zetolokilwe. Balikanga ka taata kuketa manzwi aswanela mwa puo yabona alumelelana ni taluso ya Sikuwa.—Muekelesia 12:10.

Likompyuta litusa kuakufisa musebezi. Musebezi obapeta bañoli ni batoloki haukoni kuezwa ki likompyuta. Nihakulicwalo, kuitusisa lidikishinari za fa kompyuta, ni liprogilamu za fa kompyuta za lipuo, ni litaba zeñwi za kuitusisa kwa lipatisiso kukona kutusa bañoli ni batoloki kupeta musebezi wabona kapili. Lipaki za Jehova balukisize progilamu ya fa kompyuta yebizwa Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS), ili progilamu yetusa kuñola litaba fa kompyuta mwa lipuo zeñata, kukopanya litaba ni maswaniso, ni kulukisa kuli lihatiswe.

Ki kabakalañi haluezanga buikatazo bo kaufela, mane ni kwa lipuo zesabulelwi ki batu babañata hahulu? Libaka ki la kuli ki tato ya Jehova kuli “batu ba mufuta kaufela bapiliswe mi bafite fa zibo yenepahezi ya kuziba niti.”—1 Timotea 2:3, 4.

  • Lihatiso zaluna liñolwa cwañi?

  • Ki kabakalañi halutolokanga lihatiso zaluna mwa lipuo zeñata-ñata?