Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

Ki Ifi Tato ya Mulimu?

Ki Ifi Tato ya Mulimu?

Mulimu ubata kuli lupile ka kozo ni ka tabo mwa paradaisi fa lifasi kuya kuile!

Kono mwendi mwakona kuipuza kuli: ‘Taba yeo ikona kuezahala cwañi?’ Bibele ibulela kuli Mubuso wa Mulimu ukakona kueza cwalo, mi ki tato ya Mulimu kuli batu kaufela baitute za Mubuso wo ni zalulelezi Mulimu.—Samu 37:11, 29; Isaya 9:7.

Mulimu ubata kuli lupile bupilo bobunde.

Sina feela mushemi yomunde hatabela kuli bana bahae bapile hande, Ndataa luna wa kwa lihalimu ulakaza kuli lubeni tabo kuya kuile. (Isaya 48:17, 18) Usepisize kuli ‘yaeza tato ya Mulimu uina kuya kuile.’—1 Joani 2:17.

Mulimu ubata kuli luzamaye mwa linzila zahae.

Bibele ibulela kuli Mubupi waluna ubata ‘kululuta linzila zahae’ ilikuli lukone ‘kuzamaya mwa makululu ahae.’ (Isaya 2:2, 3) Uonga-ongile ‘batu bababizwa ka libizo lahae,’ kuli bazibahaze tato yahae mwa lifasi kaufela.—Likezo 15:14.

Mulimu ubata kuli luswalisane hamoho halunze lumulapela.

Kufita kukauhanya batu, bulapeli bwa Jehova bobukenile bubatusa kuswalisana ka lilato la niti. (Joani 13:35) Ki bo mañi kacenu babaluta baana ni basali kai ni kai kuli basebeleze Mulimu ka swalisano? Lumimema kubala broshuwa ye kuli mufumane kalabo kwa puzo yeo.

 

Muitute Zeñata

TUKISO YA KUITUTA BIBELE

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.

TUKISO YA KUITUTA BIBELE

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

Bibele i sweli ku alaba lipuzo za butokwa hahulu ze ba sweli ku buza batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela. Kana mwa tabela ku ba yo muñwi wa batu bao?

Bibele I Lutañi Luli?

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi Ki Ufi?