Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 13

Paina ki Mutu Yacwañi?

Paina ki Mutu Yacwañi?

Canada

Fa ndu ni ndu

Tuto ya Bibele

Tuto ya ka butu

Linzwi la “paina” hañata liamanga kwa batu babakalisanga lika zenca ni kukwalulela babañwi nzila ya kueza lika zeo. Jesu naaswana sina paina, kakuli naalumilwe fa lifasi kuto peta bukombwa bobufumanisa batu bupilo ni kuto bakwalulela nzila ya puluso. (Mateu 20:28) Kacenu, balateleli bahae balatelela mutala wahae ka kutandanga nako yeñata ka mobakonela kaufela kutusa batu ‘kuba balutiwa.’ (Mateu 28:19, 20) Babañwi kwa balutiwa bahae bakonile kueza sebelezo ya bupaina.

Paina ki mutu yatandanga nako kaufela mwa musebezi wa kukutaza. Lipaki za Jehova kaufela ki bakutazi ba taba yende. Nihakulicwalo, babañwi ku bona bakonile kueza licinceho mwa bupilo bwabona kuli basebeze sina mapaina ba kamita, ili kutandanga lihora ze 70 ka kweli ni kweli mwa musebezi wa kukutaza. Kuli babe mapaina, babañata baiketelanga kukena musebezi obalumeleza kubeleka mazazi asikai mwa sunda kufita kukena musebezi otokwa kuli babelekange mazazi kaufela mwa sunda. Babañwi baketiwanga kusebeza sina mapaina babaipitezi mwa libaka mokutokwahala hahulu bakutazi ba Mubuso, mi batandanga lihora ze 130 ka kweli ni kweli mwa bukombwa. Mapaina bakolwa ka lika zenyinyani zebanani zona mwa bupilo, mi basepile kuli Jehova uka bafa zebatokwa mwa bupilo bwabona. (Mateu 6:31-33; 1 Timotea 6:6-8) Babasa koni kueza bupaina bwa kamita bakona kueza bupaina bwa kutusa ka linako zebakona kueza cwalo, ili kuekeza kwa nako yebatandanga mwa bukombwa ka kukutaza ka lihora ze 30 kamba ze 50 ka kweli.

Paina ususuezwa ki lilato lahae ku Mulimu ni kwa batu. Ka kuswana ni Jesu, lulemuha kuli batu babañata kacenu batokwa hahulu kuziba za Mulimu ni milelo yahae. (Mareka 6:34) Kono lunani zibo yekona kubatusa ka nako ya cwale ni kubafa sepo yende ya nako ya kwapili. Kulata batu babañwi kususueza paina kufana nako ni maata ahae kutusa babañwi kuziba taba yende. (Mateu 22:39; 1 Matesalonika 2:8) Ka kueza cwalo, tumelo yahae yatiiswa, uba ni silikani sesitiile ni Mulimu, mi uba ni tabo yetuna. —Likezo 20:35.

  • Mukona kutalusa kuli paina ki mutu yacwañi?

  • Ki lika mañi zesusuezanga babañwi kueza bupaina bwa kamita?