Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 21

Betele ki Nto Mañi?

Betele ki Nto Mañi?

Likolo Lelitalima za Maswaniso mwa U.S.A.

Germany

Kenya

Colombia

Betele ki libizo la Siheberu lelitalusa “Ndu ya Mulimu.” (Genese 28:17, 19) Ki libizo leliswanela miyaho yebatomile Lipaki za Jehova mwa lifasi kaufela, ili libaka ko musebezi wa kukutaza uokamelwa. Sitopa Sesietelela sisebeleza kwa sibaka sa zamaiso mwa New York State, kwa U.S.A., mi kwateñi siokamela misebezi yeezwa kwa liofisi za mitai zefumaneha mwa linaha zeñata. Ka sikwata, batu bababelekela mwa libaka zeo babizwa lubasi lwa Betele. Ka kuba lubasi, bapila ni kusebeza hamoho, bacanga lico hamoho, mi baitutanga Bibele hamoho.—Samu 133:1.

Betele ki sibaka sesiipitezi mi mañi ni mañi mwa lubasi lwa Betele uifanile. Fa miyaho kaufela ya Betele, kunani Bakreste ba baana ni ba basali babaineezi kueza tato ya Mulimu ni kutusa mwa musebezi wa Mubuso ka nako kaufela. (Mateu 6:33) Hakuna yafiwa tuelo ku bona, kono kaufelaa bona bafilwe mizuzu mobaina mi balukisezwanga lico ni kufiwa masheleñi a kuitusisa mwa lika za ka butu. Fa Betele, mañi ni mañi unani musebezi waezanga, babañwi babelekela mwa liofisi, mwa litatehelo, kamba mwa licelo. Babañwi bahatisa kamba kumameka libuka, babañwi bakenisa mizuzu, kutapisa libyana, kulukisa lika, kamba kueza misebezi yemiñwi cwalo.

Betele ki sibaka sesipatehile kufa kemelo kwa musebezi wa kukutaza Mubuso. Mulelo omutuna wa Betele ki kubona teñi kuli niti ya mwa Bibele yafitiswa kwa batu babañata ka mokukonahalela kaufela. Broshuwa ye ki yeñwi ya lika zelukisezwa fa Betele ka mulelo wa kuli niti ya mwa Bibele ifite kwa batu. Neiñozwi ka ketelelo ya Sitopa Sesietelela, kulumelwa ka kuitusisa likompyuta kwa likwata zeñata-ñata za batoloki mwa lifasi kaufela, ni kuhatiswa fa mishini yehatisa ka bubebe bobutuna mwa libaka za Betele lisikai zehatisanga libuka, mi yalumelwa kwa liputeho zefitelela 110,000. Ka kupeta misebezi ye, lubasi lwa Betele lufa kemelo yetuna kwa musebezi wa butokwa hahulu, ona wa kukutaza taba yende.—Mareka 13:10.

  • Ki bo mañi babasebeleza fa Betele, mi bababalelwa cwañi?

  • Misebezi yepetiwa fa Betele ifa kemelo kwa musebezi mañi wa butokwa?