Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

 TUTO 17

Baokameli ba Mipotoloho Balutusa Cwañi?

Baokameli ba Mipotoloho Balutusa Cwañi?

Malawi

Sikwata sa sebelezo ya mwa simu

Mwa bukombwa

Mukopano wa baana-bahulu

Mañolo A Sigerike A Sikreste akuta-kutela kubulela za Barnabasi ni muapositola Paulusi. Baana ba, nebasebelize sina baokameli ba maeto ka kupotelanga liputeho za kwa makalelo. Ki kabakalañi hane bapotelanga liputeho? Nebabata hahulu kutusa mizwale babona kuli batiise silikani sabona ni Mulimu. Paulusi naaize naabata kuli ‘bakute, kuyo potela mizwale,’ ilikuli bayo bona mobazuhela. Paulusi naaitatezi kuzamayanga likilomita zeñata kuli ayo batiisa. (Likezo 15:36) Mi ki yona takazo yebanani yona baokameli ba maeto kacenu.

Batahanga kuto lususueza. Muokameli wa mupotoloho yomuñwi ni yomuñwi upotelanga liputeho zebato ba 20, mi utandanga sunda fa puteho ni puteho habeli ka silimo. Yeloseli ya mizwale ba, ni ya basali babona haiba banyezi, yakona kulutusa hahulu. Baokameli ba mipotoloho ni basali babona baikatazanga kuziba mañi ni mañi kukalela kwa banana kuisa ku babahulu, mi batabela kuya ni luna mwa sebelezo ya mwa simu ni kwa lituto zaluna za Bibele. Baokameli bao, baezanga misipili ya bulisana hamoho ni baana-bahulu, mi balususuezanga ni kulutiisa ka lingambolo zebafanga kwa mikopano ya puteho ni mikopano yemituna.—Likezo 15:35.

Baiyakatwanga mañi ni mañi. Baokameli ba mipotoloho baiyakatwa hahulu kuli mañi ni mañi mwa liputeho abe ni silikani sesitiile ni Mulimu. Bakopananga ni baana-bahulu ni likombwa za puteho kunyakisisa zwelopili ya puteho ni kufa liakalezo zekona kubatusa kupeta hande buikalabelo bwabona. Batusanga mapaina kuli bakondise mwa bukombwa bwabona, mi batabelanga kuambola ni batu babasazo kalisa kuswalisana ni puteho ni kuutwa zwelopili yebasweli kueza mwa niti. Yomuñwi ni yomuñwi wa mizwale ba, uifanile kuba ‘mubeleki sina luna, yalusebeleza.’ (2 Makorinte 8:23) Luswanela kulikanyisa tumelo ni busepahali bwabona ku Mulimu.—Maheberu 13:7.

  • Baokameli ba mipotoloho bapotelanga liputeho ka mulelo mañi?

  • Muswanela kuezañi kuli mutusiwe habapotela puteho yamina?

Muitute Zeñata

KI BO MAÑI BABAEZA TATO YA JEHOVA KACENU?

Ki Kabakalañi Lipaki za Jehova Habayanga Kwa Mikopano Yemituna?

Silimo ni silimo, lubanga ni mikopano yemilaalu yeipitezi. Mukona kutusiwa cwañi ki mikopano yeo?

KI BO MAÑI BABAEZA TATO YA JEHOVA KACENU?

Lipaki za Jehova Baonga-Onga Cwañi Musebezi Wabona wa Kukutaza?

Lulatelela mutala wanaatomile Jesu hanaali fa lifasi. Ki ifi yemiñwi ya mikutalezo yanaaitusisize?