Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Lubasi

 KALULO 2

Mu Sepahale ku Bakumina

Mu Sepahale ku Bakumina

“Sa kopanyize mulimu, ku si ke kwa ba ni mutu ya si kauhanya.”—Mareka 10:9

Jehova u bata kuli lu sepahale. (Samu 18:25) Ku sepahala ki kwa butokwa hahulu sihulu mwa linyalo, kakuli ha mu sa sepahali ku bakumina, ha mu na ku sepana. Mi ku sepana kwa kona ku mi tusa kuli mu latane hahulu ni bakumina.

Kacenu, batu ba bañata ha ba sepahali mwa manyalo a bona. Kuli mu sileleze linyalo la mina, ku na ni lika ze peli ze mu swanela ku eza.

 1 MU NGE LINYALO LA MINA KU BA LA BUTOKWA HAHULU

ZE I BULELA BIBELE: ‘Mu lemuhe lika za butokwa hahulu ni ku fita.’ (Mafilipi 1:10) Linyalo la mina ki ye ñwi ya lika za butokwa hahulu ni ku fita mwa bupilo bwa mina. Kona libaka ha mu swanela ku li nga ku ba la butokwa.

Jehova u bata kuli mu iyakatwe hahulu bakumina mi mu “tabele bupilo” kamba mu ikole hamoho bupilo. (Muekelesia 9:9) Jehova u mi bulelela ka ku utwahala kuli mu si ke mwa yubeka bakumina kono mu bate linzila ze mu kona ku tabisa bakumina ka zona. (1 Makorinte 10:24) Mu bonise bakumina kuli ki ba butokwa ku mina ni kuli mwa itebuha bona.

ZE MU KONA KU EZA:

  • Mu bone teñi kuli nako kaufela mwa tanda nako ni bakumina ni ku ba isa hahulu pilu

  • Mu beyange bakumina mwa munahano ku fita ku eza feela lika mo mu nahanela mina mu nosi

 2 MU BABALELE PILU YA MINA

ZE I BULELA BIBELE: “Mutu kaufela ya swalelela ku talima musali mi a mu lakaza u se a bukile kale ni yena mwa pilu ya hae.” (Mateu 5:28) Haiba mutu ya mwa linyalo a zwelapili ku nahana za ku eza bubuki, ka mubulelelo o muñwi, ku eza cwalo ku bonisa kuli ha sepahali ku mutu ya nyalani ni yena.

Jehova u bulela kuli mu swanela ku “babalela pilu” ya mina. (Liproverbia 4:23; Jeremia 17:9) Kuli mu eze cwalo, mu tokwa ku tokomela ze mu bona. (Mateu 5:29, 30) Mu likanyise mutala wa kukululu Jobo ya naa ezize tumelelano ni meeto a hae kuli ni kamuta naa si ke a talima musali u sili ka ku mu lakaza. (Jobo 31:1) Mu ikatulele kuli ha mu na ku buha maswaniso a mapunu ni kamuta. Mi mu ikatulele ku sa eza silikani se si sa swaneli ni mutu ye mu si ka nyalana ni yena kwandaa bakumina.

ZE MU KONA KU EZA:

  • Mu bonise ba bañwi kuli bakumina ki bona batu ba butokwa hahulu fa lifasi

  • Mu iyakatwe mo ba ikutwela bakumina, mi kapili-pili mu feze silikani sifi kamba sifi se si kona ku tahisa kuli bakumina ba si ke ba ikutwa hande