Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 3

Kana Taba Yende Izwa Luli ku Mulimu?

Kana Taba Yende Izwa Luli ku Mulimu?

1. Ki mañi Musimululi wa Bibele?

Taba yende ya kuli batu bakapila fa lifasi kuya kuile iñozwi mwa Bibele. (Samu 37:29) Mwa Bibele kunani libukanyana ze 66. Mulimu naaitusisize batu babasepahala bababato eza 40 kuñola libuka zeo. Libuka zapili zeketalizoho neliñozwi ki Mushe ibato ba lilimo ze 3,500 kwamulaho. Buka yamafelelezo neiñozwi ki muapositola Joani lilimo zefitelela 1,900 kwamulaho. Bañoli ba Bibele nebañozi mihupulo ya mañi? Mulimu naazibahalize mihupulo yahae kwa bañoli ba Bibele ka kuitusisa moya okenile. (2 Samuele 23:2) Nebañozi mihupulo ya Mulimu, isiñi yabona beñi. Ka mukwa ocwalo, Jehova ki yena Musimululi wa Bibele.Mubale 2 Timotea 3:16; 2 Pitrosi 1:20, 21.

2. Lukona kuikolwisa cwañi kuli litaba zeñozwi mwa Bibele ki za niti?

Lwaziba kuli Bibele izwa ku Mulimu bakeñisa kuli ibulelela cimo ka kunepahala litaba zekaezahala kwapili. Hakuna mutu yakona kueza cwalo. (Joshua 23:14) Ki Mulimu Yamaata-Ote feela yakona kubonela cimo ka kunepahala zekaezahala kwa batu kwapili.Mubale Isaya 42:9; 46:10.

Bibele ki buka yeipitezi kakuli izwa ku Mulimu. Libibele zefita fa mabilioni selihasanyizwe mwa lipuo zemianda-nda. Nihaike kuli Bibele ki buka yakale, litaba zeibulela zalumelelana ni litaba za sayansi za niti. Hape litaba zebañozi bañoli bayona ba 40 halilwanisani. * Kutuha fo, litaba zeibulela Bibele ka za lilato likona kuzwa feela ku Mulimu wa niti, ili yalilato. Nihaike kuli Bibele ki yakale, isanani maata a kucinca bupilo bwa batu. Lisupo ze, likolwisa batu babañata-ñata kuli Bibele ki Linzwi la Mulimu.Mubale 1 Matesalonika 2:13.

 3. Bibele ibulela litaba mañi?

Bibele ibulela hahulu za taba yende ya kuli Mulimu ulelile kuezeza batu lika zende. Mañolo atalusa ka mo batu nebalatehezwi ki tohonolo ya kupila mwa paradaisi fa lifasi isali feela kwa makalelo, mi atalusa ni ka mo paradaisi ikakutisezwa.Mubale Sinulo 21:4, 5.

Linzwi la Mulimu hape linani milao, likuka, ni likelezo. Kutuha fo, Bibele inani litaba za mo Mulimu naasebelisanezi ni batu, ili litaba zelubonisa tulemeno twa Mulimu. Ka mukwa ocwalo, Bibele yakona kumitusa kuziba Mulimu. Bibele italusa zemukona kueza kuli mube mulikanaa Mulimu.Mubale Samu 19:7, 11; Jakobo 2:23; 4:8.

4. Mukona kuutwisisa cwañi Bibele?

Broshuwa ye, ika mitusa kuutwisisa Bibele ka kuitusisa muezezo wanaaitusisanga Jesu. Naapundanga liñolo ni kuama kwa mañolo amañwi mi naatusanga batu kuli ba “utwiseze se a talusa Mañolo.”Mubale Luka 24:27, 45.

Taba yende yezwa ku Mulimu ki yeñwi ya lika lisikai zetabisa hahulu. Nihakulicwalo, batu babañwi habatabeli taba yende yeo, mi mane babañwi bona yabafilikanya. Musike mwazwafa. Sepo yamina ya kufumana bupilo bobusa feli iitingile fa kuziba Mulimu.Mubale Joani 17:3.

 

^ para. 3 Mubone broshuwa ya A Book for All People.