Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

 TUTO 13

Ki Sika Mañi Sesika Ezahala Kwa Bulapeli?

Ki Sika Mañi Sesika Ezahala Kwa Bulapeli?

1. Kana bulapeli kaufela ki bobunde?

Kunani batu bababata luli kutabisa Mulimu mwa bulapeli kaufela. Taba ya kuli Mulimu walemuha batu bao ni kubatokomela, ki taba yende. Ka bumai, batu baitusisize bulapeli kupeta milelo yemaswe. (2 Makorinte 4:3, 4; 11:13-15) Ka kuya ka lipiho za makande, bulapeli bobuñwi mane buikenyize mwa likezo za bukebenga zetahiseza batu kupila ka sabo, mwa likezo za kulika kuyundisa batu ba mushobo omuñwi, mwa lindwa, ni kushengula banana. Kaniti, likezo zecwalo liswabisa hahulu batu bababata kulapela hande Mulimu!Mubale Mateu 24:3-5, 11, 12.

Bulapeli bwa niti bukanyisa Mulimu, kono bulapeli bwa buhata bona habutabisi Mulimu. Buluta litaba zesiyo mwa Bibele, kukopanyeleza cwalo ni litaba za buhata ka za Mulimu ni ka za babashwile. Kono Jehova ubata kuli batu bazibe niti ka za hae.Mubale Muekelesia 9:5, 6; 1 Timotea 2:3-5.

2. Ki sika mañi sesika ezahala kwa bulapeli?

Kwatabisa kuziba kuli Mulimu hapumiwi ki bulapeli bobuipapata kuli bwamulata, kono hailifo bulata lifasi la Satani. (Jakobo 4:4) Linzwi la Mulimu litalusa bulapeli kaufela bwa buhata kuli ki “Babilona yo Mutuna.” Babilona neli muleneñi wa kwaikale mone kukalezi bulapeli bwa buhata hamulaho wa Muunda wa mwa miteñi ya Nuwe. Hona cwale-cwale fa, Mulimu ukasinya kapili-pili bulapeli bobupuma batu ni kubahatelela.Mubale Sinulo 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Kunani taba yeñwi yende. Jehova hasika libala batu bababata luli kutabisa Mulimu babafumaneha mwa bulapeli bwa buhata bobu mwa lifasi kaufela. Usweli wakubukanya batu babacwalo ka kubaluta niti.Mubale Mika 4:2, 5.

 3. Batu bababata luli kutabisa Mulimu baswanela kuezañi?

Bulapeli bwa niti buswalisanisa batu

Jehova utokomela batu babalata niti ni bunde. Ubasusueza kuli bazwe mwa bulapeli bwa buhata. Batu babalata Mulimu batabela kueza licinceho kuli bamutabise.Mubale Sinulo 18:4.

Mwa miteñi ya baapositola, batu bane babata luli kutabisa Mulimu hane bautwile taba yende kwa baapositola neba iamuhezi ka tabo. Nebaitutile mupilelo omunca ka kusebeleza Jehova, ili mupilelo otahisa tabo. Mupilelo wo, neu batusize kuba ni mulelo ni sepo mwa bupilo. Batu bao ki mutala omunde ku luna kacenu bakeñisa kuli nebaamuhezi taba yende ka kubeya lika zatokwa Jehova mwa sibaka sapili mwa bupilo bwabona.Mubale 1 Matesalonika 1:8, 9; 2:13.

Jehova waamuhela batu babataha mwa bulapeli bwahae kuzwa mwa bulapeli bwa buhata. Haiba muamuhela memo ya Jehova ye lilato, mukaba balikani bahae, mukaba mwa lubasi lolunca lwa batu babalapela Jehova, mi mukafumana bupilo bobusa feli.Mubale Mareka 10:29, 30; 2 Makorinte 6:17, 18.

4. Mulimu ukatahisa cwañi tabo mwa libaka kaufela?

Kwatabisa kuziba kuli bulapeli bwa buhata butuha buyundiswa. Ka nako yeo, batu mwa lifasi kaufela base bahatelezwi ki bulapeli bwa buhata bakaimululwa. Bulapeli bwa buhata habusana hape kupuma batu ni kubafapahanya. Batu kaufela bakaswalisana hamoho kulapela Mulimu anosi wa niti.Mubale Sinulo 18:20, 21; 21:3, 4.

 

Muitute Zeñata

Bibele I Lutañi Luli?

Bulapeli Bw’a Tabela Mulimu

Bibele I Lutañi Luli?

Mu Tiye mwa Bulapeli bwa Niti