Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

Momukona Kutusezwa ki Broshuwa Ye

Momukona Kutusezwa ki Broshuwa Ye

Broshuwa ye ika mitusa kuituta litaba kuzwelela luli mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Mañolo a kwa mafelelezo a paragilafu ni paragilafu abonisa komukona kufumana, mwa Bibele yamina, likalabo za lipuzo zeñozwi ka muñolo omutuna.

Hamunze mubala mañolo a mwa Bibele, mubone mwaalabela lipuzo zeo. Yomuñwi wa Lipaki za Jehova ukatabela kumitusa kuutwisisa seatalusa Mañolo ao.Mubale Luka 24:32, 45.

Mulemuhe kuli: Lihatiso kaufela zebulezwi mwa broshuwa ye, lihatisizwe ki Lipaki za Jehova.

 

Muitute Zeñata

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.