Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

 TUTO 5

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

1. Mulimu naabupeziñi lifasi?

Jehova naafile lifasi kwa baana ni basali. Lifasi ki lihae laluna. Kabakaleo bo muuna ni musali bapili, bo Adama ni Eva, nebasika bupiwa kuli bataze mahalimu ka bana babona, kakuli Mulimu naasabupile kale mangeloi kuli apile kwa lihalimu. (Jobo 38:4, 7) Kono Mulimu naangile mutu wapili ni kumubeya mwa paradaisi yende yenebizwa simu ya Edeni. (Genese 2:15-17) Jehova naafile Adama kolo ya kuikola bupilo bobusa feli fa lifasi, mi ni bana banaaka ba ni bona nebaka ba ni kolo yeo.Mubale Samu 37:29; 115:16.

Kwa makalelo, neli simu ya Edeni feela yeneli paradaisi. Bo muuna ni musali bapili nebaswanela kutaza lifasi ka bana babona. Mi hamulaho wa nako, nebaswanela kubusa lifasi kaufelaa lona ni kulieza paradaisi. (Genese 1:28) Lifasi halina kusinyiwa ni kamuta. Likazwelapili kuba lihae la batu.Mubale Samu 104:5.

2. Ki kabakalañi lifasi halisi paradaisi cwale?

Adama ni Eva nebasika utwa Mulimu, ka mukwa ocwalo, Jehova abalundula mwa simu ya Edeni. Batu balatehelwa ki paradaisi, mi hakuna mutu yakonile kubakutiseza yona. Bibele ibulela kuli: “Lifasi li beilwe mwa maata a ba ba maswe.”—Jobo 9:24.Mubale Genese 3:23, 24.

Kana Jehova ulibezi mulelo wahae wa kwa makalelo ka za batu? Batili! Ki Mulimu yamaata kaufela. Hakoni kupalelwa kupeta salelile. (Isaya 45:18) Ukatahisa kuli batu bapile sina mwanaalelezi kwa makalelo.Mubale Samu 37:11, 34.

3. Paradaisi ikakutiswa ka mukwa ufi?

Paradaisi ikakutisezwa fa lifasi mwahalaa nako yakabusa Jesu sina Mulena yaketilwe ki Mulimu. Mwa ndwa yebizwa Armagedoni, Jesu ukaetelela mangeloi a Mulimu kusinya batu  babalwanisa Mulimu. Kihona Jesu akatama Satani ka lilimo ze 1,000. Batu ba Mulimu bakapunyuha sinyeho yeo bakeñisa kuli Jesu uka baetelela ni kubasileleza. Bakaikola bupilo bobusa feli mwa paradaisi fa lifasi.Mubale Sinulo 20:1-3; 21:3, 4.

4. Manyando akafela lili?

Mulimu ukafeza lili bumaswe fa lifasi? Jesu naafile “sisupo” sene sikabonisa kuli mafelelezo a lifasi afakaufi. Miinelo yeli teñi kacenu mwa lifasi ikona kutahisa sinyeho ya batu mi ibonisa kuli selupila kwa “maungulelo a muinelo wa lifasi.”Mubale Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.

Jesu hakabusa lifasi ka lilimo ze 1,000 kuzwelela kwa lihalimu, ukafeza manyando kaufela a mwa lifasi. (Isaya 9:6, 7; 11:9) Kwandaa kuba Mulena, Jesu ukasebeza sina Muprisita Yapahami mi ukatakula libi za batu babalata Mulimu. Ka mukwa ocwalo, ka kuitusisa Jesu, Mulimu ukafeza makulanu, busupali, ni lifu.Mubale Isaya 25:8; 33:24.

5. Ki bo mañi babaka pila mwa Paradaisi ya kwapili?

Kwa Ndu ya Mubuso, mukakopana ni batu babalata Mulimu, ili bababata kuituta zebatokwa kueza kuli bamutabise

Batu babautwa Mulimu bakapila mwa Paradaisi. (1 Joani 2:17) Jesu naalumile balateleli bahae kuyo bata batu babaishuwa ni kuluta batu bao zebatokwa kueza kuli baamuhelwe ki Mulimu. Kacenu, Jehova utusa batu babañata-ñata kuitukiseza kuto pila mwa Paradaisi ya kwapili fa lifasi. (Zefania 2:3) Kwa Mandu A Mubuso a Lipaki za Jehova, batu baituta kuba baana ni basali babande, ni kuba bashemi babande. Bana ni bashemi balapelanga hamoho mi baitutanga zebatokwa kueza kuli batusiwe ki taba yende.Mubale Mika 4:1-4.