Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 11

Likuka za Bibele Lilutusa ka Mukwa Ufi?

Likuka za Bibele Lilutusa ka Mukwa Ufi?

1. Ki kabakalañi halutokwa ketelelo??

Likuka za Bibele likona kulutusa cwañi kuunga mihato yekona kulusileleza?—SAMU 36:9.

Mubupi waluna unani butali kulufita. Ka kuba Ndate ya lilato, walutokomela. Hape naasika lubupa kuli lupile kusina ketelelo yahae. (Jeremia 10:23) Ka mukwa ocwalo, sina feela mwanana yomunyinyani hatokwa kuetelelwa ki bashemi bahae, kaufelaa luna lutokwa kuetelelwa ki Mulimu. (Isaya 48:17, 18) Likuka za Bibele lilufa ketelelo, ili mpo yezwa ku Mulimu.Mubale 2 Timotea 3:16.

Milao ya Jehova ni likuka zahae liluluta bupilo bobunde ka nako ya cwale mi lilubonisa zeluswanela kueza kuli kwapili lufumane limbuyoti za kuya kuile. Bakeñisa kuli Mulimu ki yena yalubupile, kwaswanela kuli aluetelele, mi luswanela kuitebuha ketelelo yalufa ka lilato.Mubale Samu 19:7, 11; Sinulo 4:11.

2. Likuka za Bibele kiñi?

Likuka za Bibele ki litaba za niti zekona kuetelela mutu. Kono mulao ni mulao utomezwi kuitusiswa mwa muinelo omuñwi. (Deuteronoma 22:8) Kuli luutwisise ka mo sikuka sikona kuitusisezwa mwa muinelo omuñwi, lutokwa kunahanisisanga hande. (Liproverbia 2:10-12) Ka mutala, Bibele iluta kuli bupilo ki mpo yezwa ku Mulimu. Sikuka sa butokwa seo sakona kulutusa haluli kwa mubeleko, kwa ndu, ni haluli mwa musipili. Silutusa kuunga mihato yekona kulusileleza.Mubale Likezo 17:28.

3. Ki likuka lifi zepeli zeli za butokwa hahulu?

Jesu naabulezi za likuka zepeli zeli za butokwa hahulu. Sikuka sapili sibonisa mulelo wa bupilo bwa batu, ili kuziba Mulimu, kumulata, ni kumusebeleza ka busepahali. Luswanela kunahanisisanga sona sikuka sapili se mwa likatulo zelueza kaufela. (Liproverbia 3:6) Babaitusisa sikuka se mwa bupilo bwabona,  baba balikani ba Mulimu, baba ni tabo sakata, mi bakafumana bupilo bobusa feli.Mubale Mateu 22:36-38.

Sikuka sabubeli sikona kulutusa kupilisana ka kozo ni batu babañwi. (1 Makorinte 13:4-7) Kusebelisa sikuka sabubeli seo kuama kulikanyisa Mulimu mwaezezanga batu.Mubale Mateu 7:12; 22:39, 40.

4. Likuka za Bibele lilutusa ka mukwa ufi?

Likuka za Bibele liluta batu ba mwa lubasi zebaswanela kueza kuli baswalisane ka lilato. (Makolose 3:12-14) Linzwi la Mulimu hape linani sikuka sesibukeleza mabasi, ili sikuka sesibonisa kuli linyalo liswanela kuba leliinelela.Mubale Genese 2:24.

Ka kulatelela likuka za Bibele, lwakona kubabalela maluwo aluna ni kubukeleza maikuto aluna. Ka mutala, babelekisi hañata batabela babeleki babalatelela likuka za Bibele za busepahali ni kubeleka ka taata. (Liproverbia 10:4, 26; Maheberu 13:18) Linzwi la Mulimu hape liluluta kukolwa ka lika zelutokwa ni kuitebuha silikani saluna ni Mulimu kufita maluwo.Mubale Mateu 6:24, 25, 33; 1 Timotea 6:8-10.

Kusebelisa likuka za Bibele kukona kulutusa kuba ni buikangulo bobunde. (Liproverbia 14:30; 22:24, 25) Ka mutala, kulatelela mulao wa Mulimu ohanisa bucakolwa kulusileleza kwa matuku abulaya ni kwa likozi. (Liproverbia 23:20) Jehova walulumeleza kunwa bucwala kono ili ka buitikaneleli. (Samu 104:15; 1 Makorinte 6:10) Likuka za Mulimu zalutusa kakuli liluluta kutokomela likezo zaluna hamohocwalo ni minahano yaluna. (Samu 119:97-100) Kono Bakreste ba niti hababuluki likuka za Mulimu ka libaka feela la kuli kueza cwalo kwabatusa. Baeza cwalo kabakala kuli babata kukuteka Jehova.Mubale Mateu 5:14-16.