Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 8

Ki Kabakalañi Mulimu Hatuhelela Bumaswe ni Manyando?

Ki Kabakalañi Mulimu Hatuhelela Bumaswe ni Manyando?

1. Bumaswe nebukalile cwañi?

Mulimu utuhelezi batu kubusa ka nako yetelele kuli abonise kuli habakoni kutatulula butata bobatalimana ni bona batu

Bumaswe nebukalile fa lifasi Satani hanaabulezi buhata bwapili. Sapili Satani naali lingeloi lelipetehile, kono “naa si ka tiiseza mwa niti.” (Joani 8:44) Naabile ni takazo ya kubata kulapelwa, hailifo ki Mulimu feela yaswanela kulapelwa. Satani naapumile musali wapili, yena Eva, mi amukolwisa kuli autwe yena kufita kuutwa Mulimu. Adama naaswalisani ni Eva ka kupalelwa kuutwa Mulimu. Keto ya Adama itahisize manyando ni lifu.Mubale Genese 3:1-6, 19.

Satani hanaabulelezi Eva kuli asike autwa Mulimu, naakalisize bukwenuheli bwa kulwanisa bubusi bwa Mulimu, kamba situlo sa Mulimu sa kuba Yapahami ka Kufitisisa. Batu babañata-ñata baswalisani ni Satani ka kuhana kubusiwa ki Mulimu. Ka mukwa ocwalo, Satani ubile “mubusi wa lifasi.”Mubale Joani 14:30; 1 Joani 5:19.

2. Kana Mulimu naasika bupa hande lika?

Misebezi ya Mulimu kaufela ipetehile. Mangeloi anaabupilwe ki Mulimu naakona kuutwa Mulimu ka kutala, mi ni batu bane babupilwe ki yena, ni bona nebakona kueza cwalo. (Deuteronoma 32:4, 5) Mulimu naalubupile ni tukuluho ya kuiketela kueza zende kamba zemaswe. Tukuluho yeo ilukonisa kubonisa lilato laluna ku Mulimu.Mubale Jakobo 1:13-15; 1 Joani 5:3.

3. Ki kabakalañi Mulimu hatuhelezi manyando kufitela cwale?

Kuzwa feela mwa simu ya Edeni, Jehova utuhelezi bukwenuheli bwa kulwanisa bubusi bwahae. Ki kabakalañi haezize cwalo? Uezize cwalo kuli abonise kuli hakuna mubuso okona kubusa hande batu ka kusatusiwa ki yena. (Muekelesia 7:29; 8:9) Hamulaho wa lilimo ze 6,000 zebapilile batu, sekuiponahalela hande kuli ki Mulimu feela yakona kubusa hande batu.  Babusi ba batu bapalezwi kufeza lindwa, bukebenga, ketululo, ni matuku.Mubale Jeremia 10:23; Maroma 9:17.

Ka kushutana ni mibuso ya batu, bubusi bwa Mulimu butusa batu babalumela kubusiwa ki yena. (Isaya 48:17, 18) Hona cwale-cwale fa, Jehova ukafelisa mibuso kaufela ya batu. Ki batu feela babaketa kubusiwa ki Mulimu babaka pila mwa lifasi.—Isaya 11:9.Mubale Daniele 2:44.

4. Pilu-telele ya Mulimu ilufa kolo mañi?

Satani naaipapatile kuli batu basebeleza Jehova kabakala buitati. Kana mwatabela kubonisa kuli taba yeo ki ya buhata? Mwakona kueza cwalo! Pilu-telele ya Mulimu ilufa kolo ya kubonisa haiba lubata kubusiwa ki Mulimu kamba kubusiwa ki batu. Lubonisa koluwela ka molupilela bupilo bwaluna.Mubale Jobo 1:8-12; Liproverbia 27:11.

5. Lukona kuketa cwañi Mulimu kuli abe Mubusi waluna?

Liketo zelueza libonisa haiba lubata kuli Mulimu abe Mubusi waluna

Lwakona kuketa Mulimu kuli abe Mubusi waluna ka kuituta za bulapeli bwa niti bobutomile fa Linzwi la Mulimu, yona Bibele, ni kupila ka kulumelelana ni bulapeli bo. (Joani 4:23) Lwakona kuhana kubusiwa ki Satani ka kuambuka kuikenya mwa litaba za naha ni mwa lindwa, sina mwanaaezelize Jesu.Mubale Joani 17:14.

Satani uitusisanga maata ahae kukukueza batu kueza likezo zemaswe. Haluambuka likezo zecwalo, balikani baluna babañwi ni bahabo luna bakona kulusheununa kamba kululwanisa. (1 Pitrosi 4:3, 4) Ka mukwa ocwalo, luswanela kuiketela zakueza. Kana lukaswalisana ni batu babalata Mulimu? Kana lukautwa milao ya Mulimu yebutali ni yelilato? Haiba lueza cwalo, lubonisa kuli Satani naapumile hanaabulezi kuli hakuna mutu yakona kuutwa Mulimu mwa miinelo yetaata.Mubale 1 Makorinte 6:9, 10; 15:33.

Lilato la Mulimu kwa batu lilufa sepo ya kuli bumaswe ni manyando likafela luli. Batu bababonisa kuli balumela taba yeo bakapila fa lifasi kuya kuile.Mubale Joani 3:16.