Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

 TUTO 6

Ki Sepo Mañi Yelunani Yona ka za Babashwile?

Ki Sepo Mañi Yelunani Yona ka za Babashwile?

1. Ki ifi taba yende ka za babashwile?

Jesu hafita mwa Betania bukaufi ni Jerusalema, nese kufitile mazazi amane kuzwa fashwela Lazaro mulikanaa hae. Jesu aya kwa libita hamoho ni Mareta ni Maria, bona likaizeli za mufu. Hamulahonyana, kwato kubukana sicaba. Munahane feela tabo yene babile ni yona bo Mareta ni Maria, Jesu hanaazusize Lazaro kwa bafu!Mubale Joani 11:21-24, 38-44.

Mareta naasazibile kale taba yende ka za babashwile. Naaziba kuli Jehova ukazusa babashwile kuli batopila hape fa lifasi.Mubale Jobo 14:14, 15.

2. Babashwile ba mwa muinelo mañi?

Mulimu naabulelezi Adama kuli: “U liluli, mi u ka kutela mwa liluli.”GENESE 3:19.

Batu babupilwe ka liluli. (Genese 2:7; 3:19) Halu mioya yepila mwa mibili ya nama. Lu libupiwa za nama, mi ka mukwa ocwalo hakuna kalulo yeinzi ku luna yebandukanga lifu. Halushwa, booko bwaluna ni bona bwashwa, mi minahano yaluna yafela. Ki lona libaka Lazaro hanaasika talusa zeneezahezi ku yena hanaashwile bakeñisa kuli babashwile habana sebaziba.Mubale Samu 146:4; Muekelesia 9:5, 6, 10.

Kana Mulimu watukufazanga batu ka mulilo hase bashwile? Bakeñisa kuli Bibele ibonisa kuli babashwile habana sebaziba, kwaiponahalela hande fokusweu kuli tuto ya lihele ki ya buhata mi isinya libizo la Mulimu. Mulimu mane utoile muhupulo wo, wa kutukufaza batu mwa mulilo.Mubale Jeremia 7:31.

 3. Kana babashwile bakona kuambola ni luna?

Babashwile habakoni kubulela kamba kuutwa. (Samu 115:17) Kono kunani mangeloi amañwi amaswe, mi akona kubulela kwa batu ni kuipumisa kuli ki mutu yashwile yabulela. (2 Pitrosi 2:4) Jehova waluhanisa kulika kuambola ni babashwile.Mubale Deuteronoma 18:10, 11.

4. Ki bo mañi babaka zusiwa kwa bafu?

Batu babañata-ñata babashwile bakazusiwa kwa bafu ni kutopila fa lifasi. Nihaiba batu babañwi bane basazibi Mulimu, ili bane baezanga lika zemaswe bakazusiwa kwa bafu.Mubale Luka 23:43; Likezo 24:15.

Batu babaka zusiwa kwa bafu bakaituta niti ka za Mulimu mi bakakona kubonisa tumelo yabona ku Jesu ka kumuutwa. (Sinulo 20:11-13) Batu babaka zuha kwa bafu ni kueza lika zende bakapila kuya kuile fa lifasi.Mubale Joani 5:28, 29.

5. Kuzusiwa kwa batu babashwile kululutañi ka za Jehova?

Mulimu ulufile sepo ya zuho ka kuluma Mwanaa hae kuto lushwela. Ka mukwa ocwalo, zuho ya babashwile iluluta ka za lilato ni sishemo sesituna sa Jehova. Batu babashwile habaka zusiwa kwa bafu, ki bo mañi sihulu bemuka tabela kubona?Mubale Joani 3:16; Maroma 6:23.