Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

Ki taba mañi yende yezwa ku Mulimu? Ki kabakalañi haluswanela kuilumela? Broshuwa ye ialaba lipuzo za mwa Bibele zebabuzanga batu babañata.

Momukona Kutusezwa ki Broshuwa Ye

Broshuwa ye ika mitusa kuituta litaba kuzwelela luli mwa Linzwi la Mulimu, yona Bibele. Mubone momukona kuitusiseza Bibele yamina kufumana mañolo.

Taba Yende ki Nto Mañi?

Muzibe taba yende yezwa ku Mulimu, libaka haili ya butokwa, ni zemuswanela kueza.

Mulimu ki Mañi?

Kana Mulimu unani libizo mi kana walutokomela?

Kana Taba Yende Izwa Luli ku Mulimu?

Lukona kuikolwisa cwañi kuli litaba zeñozwi mwa Bibele ki za niti?

Jesu Kreste ki Mañi?

Muzibe libaka Jesu hanaashwile, muzibe tiululo, ni zasweli kueza Jesu cwale.

Mulelo wa Mulimu ka za Lifasi ki Ufi?

Bibele ibonisa libaka Mulimu hanaabupile lifasi, fakafelela manyando, ni zekaezahala kwapili mwa lifasi ni babapila mwateñi.

Ki Sepo Mañi Yelunani Yona ka za Babashwile?

Ki sika mañi sesiezahalanga ku luna halushwa? Kana balatiwa baluna babashwile luka babona muta omuñwi?

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Ki mañi Mulena wa Mubuso wa Mulimu, mi Mubuso wo ukapetañi?

Ki Kabakalañi Mulimu Hatuhelela Bumaswe ni Manyando?

Bumaswe nebukalile cwañi, mi ki kabakalañi Mulimu hatuhelezi bumaswe kuzwelapili? Kana manyando akafela muta omuñwi?

Lubasi Lwamina Lukona Kuba Cwañi ni Tabo?

Jehova, yena Mulimu yatabile, ubata kuli mabasi abeni tabo. Mufumane likelezo za mwa Bibele zekona kutusa baana babanyezi, basali babanyezwi, bashemi, ni bana.

Mukona Kuziba Cwañi Bulapeli Bwa Niti?

Kana bulapeli bwa niti ki bulibuñwi feela? Hamunyakisise lisupo zeketalizoho zekona kulutusa kuziba bulapeli bwa niti.

Likuka za Bibele Lilutusa ka Mukwa Ufi?

Jesu naatalusize libaka halutokwa ketelelo ni likuka za mwa Bibele zepeli za butokwa hahulu.

Mukona Kusutelela Cwañi ku Mulimu?

Muzibe haiba Mulimu wautwanga litapelo kaufela, moluswanela kulapelela, ni lika zeñwi zeluswanela kueza kuli lusutelele ku Mulimu.

Ki Sika Mañi Sesika Ezahala Kwa Bulapeli?

Kana kukaba ni nako yeo batu kaufela bakaswalisana kulapela mulimu anosi wa niti?

Ki Kabakalañi Mulimu Hanani Kopano Yahae?

Bibele ibonisa libaka Bakreste ba niti habaonga-ongilwe ni mobaonga-ongezwi.

Ki Kabakalañi Hamuswanela Kuzwelapili Kuituta Bibele?

Mukona kutusa cwañi babañwi ka zibo yemunani yona ka za Mulimu? Mukona kuba ni silikani sesicwañi ni Mulimu?