Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KALULO 5

Muunda Omutuna—Ki Bomañi Bane Bateelelize ku Mulimu? Ki Bomañi Bane Basika Teeleza?

Muunda Omutuna—Ki Bomañi Bane Bateelelize ku Mulimu? Ki Bomañi Bane Basika Teeleza?

Mwa miteñi ya Nuwe, buñata bwa batu nebaeza zemaswe. Genese 6:5

Bo Adama ni Eva nebapepile bana, mi batu baata mwa lifasi. Hasamulaho wa nako, mangeloi amañwi ni ona akwenuhela Mulimu mi akala kuswalisana ni Satani.

Mangeloi ao ataha fa lifasi ni kuipetula batu ilikuli akone kunyala basali. Basali bao bapepa bana bane banani buhali ni maata amatuna hahulu kufita batu babañwi kaufela.

Lifasi latala batu bane baeza lika zemaswe. Bibele ili: “Bumaswe bwa mutu nebuekezehile hahulu mwa lifasi, ni kuli mihupulo kaufela ya mwa pilu yahae neitengamezi feela kwa bumaswe ka nako kaufela.”

 Nuwe naateelelize ku Mulimu mi ayaha aleka. Genese 6:13, 14, 18, 19, 22

Nuwe naali mutu yomunde. Jehova naabulelezi Nuwe kuli naakatimeza batu babamaswe ka muunda omutuna.

Mulimu hape naabulelezi Nuwe kupanga sisepe sesituna, sesibizwa aleka, ni kukenya mwateñi lubasi lwahae ni lifolofolo za mifuta kaufela.

Nuwe naalemusize batu ka za Muunda one utaha, kono nebasika muteeleza. Babañwi baseha Nuwe; babañwi bamutoya.

Aleka haneifelizwe kuyahiwa, Nuwe akenya lifolofolo mwateñi.