Jesu naashwile ilikuli lukone kufumana bupilo. Joani 3:16

Hasamulaho wa mazazi amalalu kuzwa fashwela Jesu, basali babañwi baya kwa libita lahae mi bayofumana kuli liinzi mukungulu. Jehova naazusize Jesu kwa bafu.

Hasamulaho, Jesu naabonahezi kwa baapositola bahae.

Kaniti, Jehova naazusize Jesu kwa bafu sina sibupiwa sa moya sesimaata, ili sesisakoni kushwa. Balutiwa ba Jesu nebamuboni hakambamela kwa lihalimu.

 Mulimu naazusize Jesu kwa bafu ni kumueza Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Daniele 7:13, 14

Jesu naafanile bupilo bwahae kuli aliulule batu. (Mateu 20:28) Ka yona tiululo yeo, Mulimu ulukonisa kupila kuya kuile.

Jehova naaketile Jesu kuba Mulena ya ka busa lifasi. Jesu ukaba ni batu ba 144,000 babasepahala, ili babazusizwe kwa bafu fa lifasi kuli bayopila kwa lihalimu. Jesu ni ba 144,000 ki bona babali mulonga wa kwa lihalimu olukile—ona Mubuso wa Mulimu.—Sinulo 14:1-3.

Mubuso wa Mulimu ukafetula lifasi kuba paradaisi. Hakuna kuba ni lindwa, bukebenga, bubotana, ni tala. Batu bakaba ni tabo sakata.—Samu 145:16.