Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KALULO 3

Bupilo Nebuli Cwañi Mwa Paradaisi?

Bupilo Nebuli Cwañi Mwa Paradaisi?

Jehova naafile bo Adama ni Eva lika zende zeñata. Genese 1:28

Jehova naabupile musali wapili, yena Eva, mi naamufile ku Adama kuli abe musalaa hae.—Genese 2:21, 22.

Jehova naababupile ni minahano hamohocwalo ni mibili yepetehile, yesina mifokolo.

Lihae labona nelili Paradaisi, mi nelibizwa simu ya Edeni—ili sibaka sesinde hahulu, sene sinani nuka, likota za litolwana, ni lifolofolo.

Jehova naabulelanga ku bona; naabalutanga. Hane bakateeleza ku yena, nebaka pila kuya kuile mwa Paradaisi fa lifasi.

 Mulimu naabulezi kuli muselo wa kota yeñwi ya mwa simu usike waciwa. Genese 2:16, 17

Leliñwi la mangeloi nelifetuhezi Mulimu. Lingeloi lelimaswe leo ki Satani Diabulosi.

Jehova naabonisize bo Adama ni Eva kota iliñwi ya litolwana mwa simu mi naabataluselize kuli hane bakaca kwateñi, nebaka shwa.

Satani naasatabeli kuli bo Adama ni Eva bautwe Jehova. Kacwalo, aitusisa noha kubulelela Eva kuli hanaakaca muselo wa kwa kota yeo, naasike ashwa, kono naakaba sina Mulimu. Niteñi, niti kikuli, taba yeo neli ya buhata. —Genese 3:1-5.